Bezpieczeństwo zewnętrzne pojęcie - strona 64

Kant - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 973

przez pojęcia.” b. stan natury - pojęcie abstrakcyjne; - Kant przyjmował istnienie stanu natury jako okresu...

Reguła Monteskiusza - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jeżewski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

, który został zatwierdzony przez 6 państw. Deklaracja Narodów Zjednoczonych w preambule: użyto tam pojęcie, które później...

Polityka handlowa krajów UE

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

definicję pojęcia polityki handlowej: są to wszystkie środki regulujące handel zagraniczny z krajami...

Wolność myśli sumienia religi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1302

koniecznych elementów tego pojęcia standard „religii dającej się zidentyfikować” - identifiable religion „wol...

Myśl polityczna rewolucji francuskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 294
Wyświetleń: 973

. pojęcia naturalnych, niezbywalnych i świętych praw człowieka: art. 2 wymienia: wolność własność...

Finanse przedsiębiorstwa- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Gorczyńska
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 686
Wyświetleń: 1197

poszczególnych wag kapitałów i kosztów tych kapitałów. Po wprowadzeniu pojęcia kapitału obcego kd, krańcowej...