Bezpieczeństwo zewnętrzne pojęcie - strona 249

Powodzenie innowacji - kierownictwo

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

wewnętrzne i zewnętrzne opory. Ustala ofensywne cele, wykorzystując stan osobowy interweniuje w kluczowych...

Konfiguracja sieci komputerowej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

Wszystkie ważniejsze pojęcia związane z technologią sieci lokalnych zostały wyjaśnione w słowniczku Słownik pojęć...

Prasoznawstwo

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, wydział zamiejscowy w Poznaniu.
 • dr Wojciech Adamczyk
 • Dziennikarstwo prasowe
Pobrań: 798
Wyświetleń: 7014

prasoznawczych pojęcie metody naukowej; metody i techniki badawcze stosowane w prasoznawstwie - omówienie; metoda...

Środowisko lokalne-opracowanie

 • dr Halina Guzy-Steinke
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 2471

i nieuchronnym elementem otoczenia życia jednostki  W związku z istnieniem tego pojęcia wśród pedagogów pojawił...

Kapitał społeczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 714

pojęcie niematerialnego kapitału, którym posługiwano się w obrębie ekonomii kształcenia i w planowaniu...

Podział funduszy -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Dr Piotr Kania
 • Finanse publiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1295

i będą wykorzystywane do wypłacania świadczeń Nie ma żadnych zewnętrznych limitów aktywów określonej jakości, Fundusze...