Bezpieczeństwo zewnętrzne pojęcie - strona 244

Myśli społeczne Holbacha

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 959

ludzkim (pojęcie boga i nieśmiertelnej duszy), b) dogmaty religijne są pozbawione racjonalnego sensu, c...

Swoboda przepływu osób

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Anna Zawidzka-Łojek
 • Prawo materialne Unii Europejskiej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1183

członkowskich (Dz. Urz. UE 2004 L 158/77) Pojęcie pracownika, zakres podmiotowy swobody przepływu pracowników...

Liberalizm gospodarczy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Broński
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2016

i pieniędzy w gospodarce. Leontief w XX wieku rozszerzył pojęcia tablicy ekonomicznej, stworzył tablice...

Świadczenia osobiste i rzeczowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 6888

śnieżnych, dla których zwalczenia konieczna jest zorganizowana akcja społeczna. Pojęcia klęski żywiołowej...

Wychowanie zdrowotne i marketing

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Adriana Paliwoda-Matiolańska
 • Rekreacja osób niepełnosprawnych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1015

) Najważniejsze pojęcia marketingowe (wybrane) 1. Rynki docelowe i segmentacja Segment rynku wyodrębnia...