Status i role międzynarodowe państw-skrypt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2310
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Status i role międzynarodowe państw-skrypt - strona 1 Status i role międzynarodowe państw-skrypt - strona 2 Status i role międzynarodowe państw-skrypt - strona 3

Fragment notatki:

MSP - SKRYPT
Temat 1. Status i role międzynarodowe państw oraz innych uczestników SM
Stosunki międzynarodowe jako dziedzina stosunków społecznych; prymat MSP
Uczestnicy stosunków międzynarodowych
Państwo jako główny uczestnik stosunków międzynarodowych (atrybuty państwa, rodzaje państw, immunitet państwa, suwerenność i prawa zasadnicze państw; uznanie międzynarodowe państwa; role międzynarodowe państw)
Inne niż państwa podmioty prawa międzynarodowego
Literatura: (na podstawie poniższych lektur, bez pozycji 2, bo nijak nie była dostepna + yahoo - notatki z lat poprzednich)
R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1994 i wyd. nast., s. 111-140.
E. Cziomer, L.W. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa-Kraków 2005.
I. Popiuk-Rysińska, Uczestnicy stosunków międzynarodowych, ich interesy i oddziaływania, [w:] E. Haliżak, R. Kuźniar, Stosunki międzynarodowe: geneza, struktura, funkcjonowanie, Warszawa 2006, s. 88-116.
I. Słomczyńska, Suwerenność jako wartość w polityce zagranicznej państw, [w:] R. Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń 2004, s. 145-162.
M. Bielecka, Role międzynarodowe państwa, [w:] R. Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej …, s. 177-192.
1. Stosunki międzynarodowe jako dziedzina stosunków społecznych; prymat MSP
SM jako dziedzina stosunków społecznych:
sm to przejaw współdziałania, współzawodnictwa lub walki społeczności w środowisku międzynarodowym
sm stanowią zewnętrzny i wtórny wyraz potrzeb i dążeń społeczności wewnątrzpaństwowych
sm są najszerszą i najbardziej skomplikowaną dziedziną stosunków społ. w różnych ich zakresach
następuje upośrednienie interakcji ludzkich poprzez struktury internacjonalizacji życia społeczeństw i państw - np. rządy, ruchy społeczne etc.
Uczestnicy stosunków międzynarodowych
Uczestnicy SM:
- uczestnictwo = zdolność do aktywności międzynarodowej / zdolność do zmieniania bądź utrwalania stanów rzeczy w środowisku mnar
- aktywność mnar:
a) czynności (mało skomplikowane, krótkotrwałe)
b) działania (złożone, długotrwałe)
Uczestnicy sm:
podmioty zdolne do aktywności międzynar., tj. do zmieniania i utrwalania w sposób zamierzony stanów środowiska międzynar.
2 grupy: państwa i uczestnicy pozapaństwowi: a) narody, b) organizacje międzynarodowe i ruchy mnar, c)uczestnicy transnarodowi (przedsiębiorstwa, fundacje, kościoły), ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz