Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa - strona 83

Znaczenie nadzoru bankowego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833

nad bezpieczeństwem systemu bankowego ),jest zapewnienie jego pełnej niezależności od zewnętrznych wpływów i nacisków...

Organizacje międzynarodowe - skrypt

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Pobrań: 553
Wyświetleń: 4200

. Rekonstrukcja celów statutowych pokój światowy i bezpieczeństwo międzynarodowe ochrona dziedzictwa państw...

Prezentacja wykład 12

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707

– jego weryfikacja następuje przy zatwierdzaniu raportu o bezpieczeństwie) • Zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze...

Przeciwdziałanie poważnym awariom

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

zatwierdzenia - jego weryfikacja następuje przy zatwierdzaniu raportu o bezpieczeństwie) •Zewnętrzne plany...

Rada Unii Europejskiej - Akt prawotwórczy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1344

z każdego Państwa Członkowskiego, upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu rządu Państwa...

Wykład - Prawo do samoobrony

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

w przypadku napaści zbrojnej na któregokolwiek członka Narodów Zjednoczonych, zanim Rada Bezpieczeństwa...