Wykład - Prawo do samoobrony

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Prawo do samoobrony - strona 1

Fragment notatki:

Prawo do samoobrony w prawie międzynarodowym
Prawo do samoobrony zostało zakwalifikowane przez twórców Paktu LN a także uczestników konferencji w Dumbarton Oaks jako prawo naturalne, dlatego też nie zostało ono zapisane w żadnych UM. Po raz pierwszy zapisano je na konferencji w San Fransico.
Art. 51 KNZ stanowi, że nic w KNZ nie może uchybiać niezbywalnemu prawu do samoobrony indywidualnej lub zbiorowej w przypadku napaści zbrojnej na któregokolwiek członka Narodów Zjednoczonych, zanim Rada Bezpieczeństwa nie podejmie niezbędnych kroków w celu utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Artykuł ten wskazuje więc na wszystkie przesłanki jakim musi odpowiadać działanie w samoobronie ukształtowane na przestrzeni niemal 200 lat, a zakotwiczone w powszechnym prawie zwyczajowym.
Samoobrona zatem: jest odpowiedzią na atak zbrojny,
jest odpowiedzią konieczną, wobec braku alternatywy, możliwości innego działania,
jej celem jest położenie kresu napaści,
jest w swej `treści' proporcjonalną do zagrożenia reakcją.
Działanie w samoobronie współcześnie, w świetle zapisów Karty NZ jest subsydiarne i ograniczone w czasie. Musi być bowiem skorelowane z rolą jaką ma do spełnienia Rada Bezpieczeństwa ONZ (strażnik pokoju). Działanie w samoobronie jest więc limitowane. Jego podjęcie powinno być podane do wiadomości Rady Bezpieczeństwa i winno być wstrzymane z chwilą podjęcia przez Radę niezbędnych kroków w celu utrzymania międzynarodowego pokoju u bezpieczeństwa.
Sądzić należy, że niepodjęcie przez RB „niezbędnych kroków w celu utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa” nie blokuje podjęcia (kontynuowania) działania w samoobronie.
Samoobrona może być realizowana kolektywnie, zbiorowo. O kolektywnym działaniu w samoobronie stanowi traktat, np. casus foederis Traktatu Północnoatlantyckiego. Samoobrona zbiorowa niekoniecznie musi być czyniona na podstawie traktatowej. Może być czyniona kolektywnie w następstwie skierowania przez państwo ofiarę napaści prośby o pomoc w jej prowadzeniu do innego państwa. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz