Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne - strona 145

Potrzeby polityczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Andrzej Nowak
 • Nauka o polityce
Pobrań: 812
Wyświetleń: 6335

, zdrowotne, bezpieczeństwa, mieszkaniowe, odzieżowe. Potrzeby prokreacji i rozwoju - na które składają...

Współczesne koncepcje zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bernard Ziębicki
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 1883
Wyświetleń: 4144

wewnętrznego i zewnętrznego. 3. Przekształcenie przezbrojenia wewnętrznego w przezbrojenie zewnętrzne. 4...

Wolność religijna - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 700

się zarówno w zakresie wewnętrznym jak i zakresie zewnętrznym. Zakres wewnętrzny jest oczywisty...

Wykład - wprowadzenie do przedmiotu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 21
Wyświetleń: 371

przez organizacje: decyzje dotyczące wewnętrznego funkcjonowania organizacji - kompetencje pro foro interno. prawo...

Wykład - Organizacje międzynarodowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

umowę międzynarodową. Prawo stanowione przez organizacje: decyzje dotyczące wewnętrznego funkcjonowania...

Wiedza o gospodarce test

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1092

zarówno czynników wewnętrznych jak i zewnętrznych b) przeceniania wpływu zarówno czynników wewnętrznych...

Outsourcing -koncepcja zarządzania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 98
Wyświetleń: 931

kontraktowy (zwany zewnętrznym) outsourcing kapitałowy (zwany wewnętrznym) Z outsourcingiem kontraktowym mamy...