wiedza o gospodarce test

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wiedza o gospodarce test - strona 1 wiedza o gospodarce test - strona 2 wiedza o gospodarce test - strona 3

Fragment notatki:


          Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi,           z których tylko jedna jest prawidłowa.      1.  Niekierowniczym jest stanowisko:  a)  mistrz  b)  brygadzista  c)  konstruktor  d)  administrator osiedla    2.  Za prekursora naukowej organizacji pracy uznawany jest:  a)  H. Fayol  b)  F. Taylor  c)  E. Mayo  d)  M. Weber    3.  Z  którym  z  opisywanych  przez  A.  Tofflera  okresów  rozwoju  historii  społeczeństw,  określanych  jako  ewoluowanie  w  trzech  „falach“,  wiązało  się  przekształcenie  społeczeństwa z przetwórczego w usługowe:  a)  z okresem sprzed „pierwszej fali“, tj. dochodzenia do społeczeństwa rolniczego  b)  z „pierwszą falą“ społeczeństwa rolniczego  c)  z „drugą falą“ społeczeństwa przemysłowego  d)  z „trzecią falą“ społeczeństwa informacyjnego    4.  Analiza strategiczna zwana analizą SWOT obejmuje analizę:  a)  zasobów  organizacji  i  wykonywanych  w  niej  czynności,  które  potrafi  dobrze  wykorzystać,  brakujących  organizacji  zasobów  lub  czynności,  których  nie  potrafi  dobrze  wykorzystać,  a  także  pozytywnych  i  negatywnych  czynników  w  otoczeniu  organizacji  b)  struktury, wiedzy, organizacji i technologii  c)  silnych  i  słabych  stron  dotyczących  struktury  organizacji,  szans  i  zagrożeń  rozwoju  stosowanej w niej technologii  d)  szans i zagrożeń organizacji, słabych i mocnych stron po stronie otoczenia    5.  Technika  wykorzystywana  w  procesie  grupowego  podejmowania  decyzji,  w  której  członkowie  grupy  są  fizycznie  obecni,  ale  pracują  niezależnie  od  siebie,  jest  znana  pod  następującą nazwą:  a)  technika grupy nominalnej  b)  burza mózgów  c)  technika pytań kontrolnych  d)  zespołowy notes pomysłów              1  6.  W  której  ze  wskazanych  sytuacji,  opisanej  ze  względu  na  typ  strategii  i  środowiska,  organizacje  organiczne  są  bardziej  efektywne  niż  organizacje  mechanistyczne  (biurokratyczne):  a)  strategia zróżnicowania i środowisko stabilne  b)  strategia zróżnicowania i środowisko dynamiczne  c)  strategia czołowej pozycji kosztowej i środowisko stabilne  d)  strategia czołowej pozycji kosztowej i środowisko dynamiczne    7.  Kolejne etapy procesu zmiany w ujęciu K. Lewina to:  a)  rozmrożenie, zmiana, ponowne zamrożenie  b)  zmiana, utrwalenie zmiany, kolejna zmiana  c)  zmiana inicjująca, zmiana zasadnicza, zmiana utrwalająca  d)  spadek sprawności, zmiana, wzrost sprawności, zamrożenie 

(…)

…) przedsiębiorstwem produkcyjnym – przedsiębiorstwem handlowym
52. Która z koncepcji rozwijanych w naukach o zarządzaniu po II wojnie światowej
posługuje się kategorią interesariuszy:
a) kierunek ilościowy
b) podejście procesowe
c) podejście systemowe
d) podejście sytuacyjne
53. Zarządzanie przez cele oznacza:
a) stawianie przed podwładnymi konkretnych celów, z uwzględnieniem odpowiedniego
poziomu ich ogólności…
… pracy zespołu jest efektem synergicznym, wyższym niż suma wkładu
poszczególnych jego członków
10. Z którą z wymienionych koncepcji teoretycznych wiąże się wskaźnik potencjału
motywacyjnego (MPS):
a) z teorią sprawiedliwości J. S. Adamsa
b) z modelem cech pracy J. R. Hackmana I G. R. Oldhama
c) z teorią X i teorią Y autorstwa D. McGregora
d) z teorią czynników motywacyjnych i higienicznych F. Herzberga…
… zmiany
c) wyjaśnienie pracownikom istoty zmiany
d) zapoznanie pracowników z przewidywanymi skutkami zmiany, zarówno pożądanymi,
jak i niepożądanymi
18. Podstawowy błąd atrybucji przy ocenianiu innych osób, to skłonność do:
a) niedoceniania wpływu zarówno czynników wewnętrznych jak i zewnętrznych
b) przeceniania wpływu zarówno czynników wewnętrznych jak i zewnętrznych
c) przeceniania wpływu czynników…
… stwierdzający, jakie zadania wykonuje człowiek zajmujący dane stanowisko
pracy, jak i dlaczego je realizuje, nosi nazwę:
a) raportu z inwentaryzacji zasobów ludzkich
b) analizy zadań
c) opisu pracy
d) specyfikacji stanowiska pracy
4
27. W kontekście zarządzania zmianą pojęcie doskonalenia organizacji (OD) oznacza:
a) przechodzenie do kolejnych stanów równowagi, z których każdy następny określany…
…. Podstawowy błąd atrybucji przy ocenianiu innych osób, to skłonność do:
a) niedoceniania wpływu zarówno czynników wewnętrznych jak i zewnętrznych
b) przeceniania wpływu zarówno czynników wewnętrznych jak i zewnętrznych
c) przeceniania wpływu czynników wewnętrznych i niedoceniania wpływu czynników
zewnętrznych
d) przeceniania wpływu czynników zewnętrznych i niedoceniania wpływu czynników
wewnętrznych
6
39…
… – intuicyjny, myślący – czujący, wrogi –
życzliwy
c) ekstrawertyk – introwertyk, empiryczny – intuicyjny, dominujący – uległy,
współpracujący - rywalizujący
d) ekstrawertyk – introwertyk, empiryczny – intuicyjny, dominujący – uległy, wrogi –
życzliwy
49. Nazwa „próżniactwo społeczne“ oznacza:
a) cechę kulturową odpowiadającą sytuacji, w której wielkość wkładu pracy pracownika
jest mniejsza od potencjalnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz