Bezpieczeństwo zewnętrzne Polski - strona 242

System polityczny- ujęcia definicyjne

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr hab. Andrzej Kornaś
  • Nauka o państwie
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1400

zewnętrzne inne s.polityczne organizacje międzynarodowe SCHEMAT UJĘCIA SYSTEMOWEGO SYSTEMU POLITYCZNEGO...

Ustrój administracji publicznej RP

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
  • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 840
Wyświetleń: 5747

. Publicznej, organy samorządu zawodowego, organy państwowych jednostek organizacyjnych, Polski Komitet...

Stosunki międzynarodowe

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2009

mocarstwa. Polityka polska w okresie międzywojennym usiłowała znaleźć jakieś gwarancje bezpieczeństwa...