Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne polski podczas stanu wojennego - strona 8

Wykład 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Michał Brzeziński
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2359

powodujące stan niepewności ( rzeczywiste zagrożenie ), podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne...

Pojęcie bezpieczeństwa publicznego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Bezpieczeństwo publiczne
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1953

jest także stanem w społeczeństwie który umożliwia jego sprawne funkcjonowanie. Zagrożenia dla bezpieczeństwa...

Bezpieczeństwo narodowe- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2443

w definicji akcentowany jest wątek eliminacji zagrożeń dla wewnętrznego bezpieczeństwa państwa...

Granice korzystania z praw człowieka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2198

wprowadzić stan wojenny”, jeżeli wymagał tego “wzgląd na obronność lub bezpieczeństwo państwa” W celu...