Bentham - strona 3

Konfucjonizm - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bogumił Szymulik
 • Podstawy prawa porównawczego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1071

i sprawiedliwości Jeremy Bentham uważał, że prawo powszechne jest zbyt luźnym, niekonkretnym zbiorem zasad...

Liberalizm - doktryny polityczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1218

. Radykalizm polityczny i filozoficzny: Bentham Jeremy Bentham (1748-1832) zwany „prawodawcą świata” podstawą...

Ruch utylitarystyczny - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 826

ruch utylitarystyczny Jeremy Bentham (1748-1832) Filozofia Benthama opiera się na hedonizmie...

Wielokulturowość - notatki

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Bogdan Szlachta
 • Problemy wielokuturowości
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3759

Utylitarystyczny - Bentham, Paine, Mill Ewolucyjny - Monteskiusz, doktrynerzy francuscy (Guizot, Constant...

Fichte, Hegel - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1050

jest silnie wyeksponowana i ma być u niego gwarantem wolności. Bentham Przeniósł ideę liberalizmu...