Fichte, Hegel - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fichte, Hegel - wykład - strona 1 Fichte, Hegel - wykład - strona 2 Fichte, Hegel - wykład - strona 3

Fragment notatki:

01 XII 2010 Doktryny polityczno prawne Wykład 9.
Fichte W ubiegłym tygodniu nie powiedzieliśmy, że był autorem mów do narodu niemieckiego. Jest to scenograficzny zapis jego wykładów z uniwersytetu berlińskiego w okresie, kiedy nad krajami niemieckimi panowali francuzi. Przedstawił koncepcję narodu niemieckiego jako tego, który ma największy wkład cywilizacyjny. Katastroficzna, martyrologiczna wizja. Gdyby zginął naród niemiecki to cała kultura i cywilizacja zginie. Wykłady Fichtego były oblegane przez studentów, po wykładach wychodzili na ulicę i podobno skandowali, że jeden bóg na niebie i jeden Fichte na ziemi. Hegel Osobowość zupełnie odmienna. Niezwykły potencjał intelektualny. Znaczący przedstawiciel idealizmu niemieckiego. Twórca koncepcji historiozoficznej. Nie jest to historia filozofii jak wielu studentów sądzi. Jest to filozofia historii! Jakie są siły motoryczne tego procesu. Historiozofia Hegla wychodzi z punktu, gdzie definiuje się podstawowe pojęcia. Fenomenologia ducha, nauka logiki i sprzężenie pojęć logicznych z siłami materialnymi przyrody. Na koniec państwo jako instrument odgrywający największe znaczenie. Dialektyczny model triady. Teza, antyteza i synteza. Synteza nigdy nie jest czymś statycznym. Synteza jest punktem wyjścia dla kolejnego procesu. Synteza staje się kolejną tezą. Punktem wyjścia dla wszelkich procesów jest duch absolutny, idea absolutna ducha świata. Ta teoria nie wymaga uzasadnienia. Jest ona przed wszystkim, świat materialny odzwierciedleniem woli ducha świata. W świecie materialnym idea absolutu uświadamia sobie swoją własną treść. Patrząc na rozwój idei absolutnej to w sensie materialnym nabiera postaci w czterech sekwencjach. Początkowo w autokratycznym państwie wschodu. Wtedy tylko jeden satrapa stojący na czele wszystkiego ma świadomość wolności. Już pierwszy zastępca jest tylko niewolnikiem. Następny etap to Grecja antyczna. Świadomość wolności ma szersza klasa. W warunkach demokratycznych wszyscy wolni obywatele. Przychodzi społeczeństwo rzymsko chrześcijańskie i świadomość dalej się rozszerza, aż docieramy do konstytucjonalizmu i krajów germańskich; najszerszy wyraz. Dzieje powszechne są posuwającą się świadomością idei wolności. Treść zasady dziejowej. Hegel mówi, że każdy naród, każda jednostka ma do spełnienia pewne zadanie. Jednostki nie uświadamiają sobie tego, że mają do wykonania konkretne cele. Wielkie jednostki na scenie dziejów dokonują aktu realizacji idei absolutu. Państwo staje się rzeczywistością idei. Jest najważniejszym instrumentem realizowania ducha świata. Hegel analizuje państwo z perspektywy jak tworzy ideę absolutną, ale jak podkreślają badacze Hegel nie był daleki od stwierdzenia, że państwo powstaje wtedy kiedy pojawia się różnica posiadania. Wtedy jedne grupy muszą zapewnić sobie spokojne posiadanie. Wychodząc z tezy o jedności tego co rozumne, rzeczywiste analizuje prawo natury i prawo stanowione. Odwołuje się do swojej koncepcji moralności, uznaje za moralne to co jest zgodne z wolą zbiorowości. Tylko wola posłuszna prawu jest wolna, gdyż jest posłuszna sobie samej. Język Hegla pod wieloma względami jest bardzo hermetyczny. Poprzez prawo dokonuje się akt miłości obywatela wobec państwa. Posłuszeństwo wobec prawa i państwa sposobem spełnienia idei absolutnej. Kara jak i idea absolutna jest celem samym w sobie. Kara jest celem samym w sobie, który musi być zrealizowany niezależnie od tego jakie jest subiektywne podejście poszczególnych osób. Konkludując można powi

(…)

…. Dalej znajdzie to odzwierciedlenie w państwie dobrobytu, koncepcji New Deal. Liberalizm rozwijany jest przecież aż do dziś. Alexis de Tocqueville
Jego życie to pierwsza połowa XIX wieku. Członek arystokracji, prawnik, francuz. Jako młody człowiek został wyekspediowany do USA by tam dokonywać obserwacji systemu penitencjarnego, poczynić spostrzeżenia wobec systemu francuskiego. Jego dwuletni pobyt…
… dni w tygodniu i opis klasy robotniczej odzwierciedla te relacje. Pierwsi tym się zajmą socjaliści utopijni. Komuniści nazywali ich pięknoduchami. Socjalizm utopijny
Wyrażał przekonanie, że wystarczy reforma strukturalna, która sprawi, że rozdział owoców pracy będzie bardziej korzystny dla klasy robotniczej. Saint Simon pierwszym z przedstawicieli. Później nawiązywano do jego koncepcji. Saint Simon…
… najbardziej realistyczne podejście. Przeszedł od socjalizmu utopijnego, od teoretyzowania wprost do praktycznej realizacji. Koncepcja idealnej społeczności industrialnej. Nie wywodził się z nizin społecznych, ale też nie z arystokracji. Mając 15 lat kierował już kilkuset osobowym zakładem produkcyjnym. Mając 20 lat wprowadził pierwsze reformy w tym zakładzie. Metody uczenia pracowników w tym zakładzie metodą…
… i ma być u niego gwarantem wolności.
Bentham
Przeniósł ideę liberalizmu ekonomicznego na grunt ustrojowy. Wpływ indywidualizmu, racjonalizmu i utylitaryzmu. Te pojęcia trzeba znać. Na egzaminie zdarza się wyjaśnienie pojęć i przedstawienie pojęć przeciwnych. Utylitaryzm UTILE; korzyść, pożytek. Utylitaryzm to postawa wywodząca się od łacińskiej frazy. Mówi, że mechanizm psychiczny wbudowany w każdego z nas da…
…. Gdy korzyści są większe od ograniczeń. Poza tymi trzema pojęciami i liberalizmem samym w sobie trzeba dodać leseferyzm. Analizowaliśmy to już u Constanta. Idea absolutnej bierności państwa, gdy chodzi o regulacje społeczno ekonomiczne. Państwo ma być neutralnym stróżem nocnym. Nie wytwarza dobra, ale stoi na straży by ludzie w tych dążeniach przy okazji nie urywali sobie głów. Leseferyzm to bierna postawa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz