Wielokulturowość - notatki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 700
Wyświetleń: 4347
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wielokulturowość - notatki  - strona 1 Wielokulturowość - notatki  - strona 2 Wielokulturowość - notatki  - strona 3

Fragment notatki:

Porusza zagadnienia takie jak warianty liberalizmu i konserwatyzm.

...Poziomy wielokulturowości: a) Multikulturalizm – zastrzeżony dla normatywnej refleksji, uwikłania faktycznych sytuacji, b)Wielokulturowość
Warianty liberalizmu: a. Racjonalistyczny – Hobbes, Locke, Kant, b. Utylitarystyczny – Bentham, Paine, Mill, c. Ewolucyjny – Monteskiusz, doktrynerzy francuscy (Guizot, Constant), Tocqueville.
Liberalizm racjonalistyczny (hobbes, locke, kant)...

...Każda jednostka posiada pewne prawa i wolności (wolności to rodzaj możności w obrębie podmiotowości) Prawa i wolności te niezawarte są w normach Istnieje JEDNO uprawnienie przyrodzone (odnoszące się tylko do jednostek), istniejące poza systemem normatywnym Potrzeba niespersonalizowanej instancji dla ustalenia norm (bezosobowe państwo)
Jednostki posiadają rozum prywatny, a państwo rozum publiczny
Państwo formułuje pierwsze normy – nakazy i zakazy (odnoszące się do środków wykorzystywanych przy celach) Państwo nie znosi prawa przyrodzonego, lecz je ogranicza...
Podstawowym celem jednostek jest dążenie do samo zachowania.

...BENTHAM (skrajny indywidualizm; odrzucenie aprioryzmu)
1. Porzucenie potocznego sposobu myślenia
2. Jednostki rozumiane w sensie „tu i teraz” – same określają, co jest im potrzebne (wyzwolona jednostka nie ma miar zewnętrznych) – UWOLNIENIE OD UNIWERSALIZMU.
3. Jednostka ustala normy dla siebie w oparciu o poczucie krzywdy bądź przyjemności ...

...Problem: Zgodnie z 3. Założeniem istnieje ryzyko, że odmienne pojęcie pożytku może doprowadzić do sytuacji, w której przyjemność jednej jednostki będzie przykrością drugiej
Rozwiązanie Benthama: istnienie mechanizmu większościowego (ilość decyduje).
NOWY ŁAD tworzony jest w oparciu o zasadę większości przy maksymalizacji zysków i minimalizacji strat...


(…)

… (będących w stanie natury)
Rozum publiczny zidentyfikowany z prywatnym
Ład prawny powstaje PRZED pojawienie się państwa, grup społecznych, poszczególnych instytucji; jego zadaniem jest ochrona indywidualności Jednostki posiadają uprawnienia, których nie wolno naruszać (sytuacja ta odnosi się bezpośrednio do JEDNOSTEK a nie do grup etnicznych)
Brak praw grupowych; władza interpretuje prawa natury
Immanuel…
…, ale NIE przyrodzone, lecz wywodzące się z danego porządku moralno - prawnego)
Nie można różnicować położenia grup etnicznych
Grupy tworzą się spontanicznie, ewolucyjnie (nie ma właściwego ducha praw, który też ulega ewolucji)
Odrzucenie tezy o istnieniu wartości/idei o tej samej treści
KONSERWATYZM (konstytucja naturalna dla konserwatystów)
ROUSSEAU - naturalność (stan natury) - usytuowania historyczne, nie hipotetyczne
Stan natury - występowania jednostki bez skłonności do życia wspólnotowego (brak więzi)
Jednostka wobec jednostki cechuje się: równością oraz wolnością (wolność to możność stosowania reguł postępowania dla siebie przez jednostkę - brak ograniczeń)
Rousseau (jako demokrata) NIE wyznacza celu dla jednostki (całkowita NIEOGRANICZONOŚĆ w wolności). Liberalizm zaś nakłada ograniczenia ze względu…
…, ani emocjonalnych) - nie więc grup etnicznych, bo są one nienaturalne
Okoliczności zewnętrzne: klęski żywiołowe zbliżają jednostki; jednostki wchodzą w relacje
czynniki zewnętrzne
KULTURA tworzona jest przeciw naturze - część podmiotów narzuca reguły kulturowe
Odebranie części wolności indywidualnych
Twory kulturowe powstają kosztem równości
U Rousseau nie ma powrotu do stanu natury - rolą państwa…
… przez jednostki ZAŁOŻENIE KOMUNITARYSTÓW
Jeżeli porządek nie pozwala jednostce opuścić grupy, to jednostce nie wolno tego zrobić. Jeżeli porządek pozwala na to, to tylko przy wykorzystaniu wzorców innych grup, które zawarte zostały w grupie pierwotnej
Nie wolno wprowadzać równości kulturowej - brak konkretnego uzasadnienia oraz kryterium
LIBERALNY KULTURALIZM. KYMLICKA
Wprowadzenie: Marks
Konieczność procesu historycznego (czy realizacja tego, co konieczne jest niezbędna)
Nie - Nietzsche i Freud - hamowanie procesu historycznego - rozwój gospodarczej strony
Tak - proletariusze - pielęgnacja konieczności procesów historycznych, przekonanie o racji moralnej i usprawiedliwieniu historycznym
KYMLICKA - ODEJŚCIE OD POLITYKI DYSTRYBUCJI DO POLITYKI RÓZNICY
Polityka dystrybucji: odnosi się do rozdziału grup…
…, bowiem nawet w obrębie jednej cywilizacji występują zróżnicowania grup z różnymi wzorcami, co rodzi problem ewentualnej aksjologii cywilizacji
Problem aksjologii cywilizacji jest nie do rozwiązania - nie istnieje intelektualne narzędzie do oceny cywilizacji (przyjęcie równości cywilizacji)
Zauważenie, że w obrębie jednej cywilizacji istnieje wiele kultur odrębnych wzorcowo
Wolności jednostki wydobywa się z istniejących…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz