Balance of Power

The American Revolutionary War

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr B. Kochman-Haładyj
 • Historia krajów anglojęzycznych
Pobrań: 203
Wyświetleń: 658

accountable to the others. This “checks and balances” system means that the balance of power in our government...

Wielka Brytania - ustrój

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 245
Wyświetleń: 896

, poprzez etap zrównoważonych wpływów (balance of power) aż do obecnej roli - drugorzędnego składnika...

I Wojna Światowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1316

) i względnie silnych Niemiec (przeciwwagi dla Francji - stara zasada balance of power). Polska została zmuszona...

Strukturalne podstawy reakcji świetlnych fotosyntezy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Enzymologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

STRUKTURALNE PODSTAWY REAKCJI ŒWIETLNYCH FOTOSYNTEZY POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI 445 TOM 34 2007 NR 3 (445–476) STRUKTURALNE PODSTAWY REAKCJI ŒWIETLNYCH FOTOSYNTEZY* STRUCTURAL BACKGROUND OF PHOTOSYNTHETIC LIGHT REACTIONS Maciej GARSTKA Zak³ad Regulacji Metabolizmu, Instytut Biochemii, Uniwer...

Stosunki międzynarodowe-wieloznaczność terminu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Radosław Damian Zenderowski
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1519

politycznej i militarnej (prekursor ideologii balance of Power, przyjętej w Europie w XVII w.). 14. Przedmiot...