Teoria stosunków międzynarodowych - pytania z testu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 826
Wyświetleń: 2254
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria stosunków międzynarodowych - pytania z testu - strona 1 Teoria stosunków międzynarodowych - pytania z testu - strona 2 Teoria stosunków międzynarodowych - pytania z testu - strona 3

Fragment notatki:

5 pierwszych pytań:
niedorozwój - odp: Neomarksizm
nowoczesna teoria - odp : liberalizm polityczny
wzrost liberalizmu w okresie międzywojennym spowodowany był tym - że wszyscy starali się uniknąć kolejnej wojny
natura ludzka - realizm strukturalny (I)
wyjaśnianie - Neorealizm
Druga debata w teorii międzynarodowej rozgrywa się pomiędzy:
Liberalizmem a realizmem (?)
?
Podejściami tradycyjnymi i behawioralnymi
Pozytywizmem i behawioryzmem
Podejściami tradycyjnymi i podejściami alternatywnymi
Neorealizm koncentruje się na zagadnieniach:
Wspólnych interesów
Pokojowego rozstrzygania sporów
Struktury międzynarodowej
Procesów integracji
Współzależności
Mianem tradycji optymistycznej w teoretyzowaniu na temat polityki światowej określa się:
Realizm Radykalizm
Szkołę brytyjską Liberalizm
Konstruktywizm
Państwowość empiryczna dotyczy:
Uznania międzynarodowego
Suwerenności zewnętrznej
Państwa jako zaludnionego obszaru z władzą publiczną
Działalności państwa na arenie międzynarodowej
Sfery skutecznej działalności instytucji publicznych
Zagadnienie niedorozwoju jest szczególnie istotne dla:
Liberalnej teorii stosunków międzynarodowych
Realistycznej teorii stosunków międzynarodowych
Marksistowskiej teorii stosunków międzynarodowych
Społecznej teorii stosunków międzynarodowych
Zagadnienie natury ludzkiej jest istotne dla:
Neorealizmu
Liberalizmu socjologicznego
Realizmu strukturalnego I
Realizmu liberalnego
Liberalizmu współzależności
Pluralizm to inna nazwa dla:
Liberalizmu republikańskiego
Radykalizmu
Instytucjonalizmu
Liberalizmu współzależności
Realizmu strukturalnego
Wiara w mechanizm niewidzialnej ręki w polityce światowej jest charakterystyczna dla:
Liberalnego internacjonalizmu
Liberalnego idealizmu
Liberalnego instytucjonalizmu
Według kryterium historycznego realizm dzieli się na:
Realizm klasyczny, realizm współczesny i neorealizm
Realizm klasyczny, realizm strukturalny I i realizm strukturalny II
Realizm tradycyjny, realizm liberalny i realizm historyczny
Realizm klasyczny, neorealizm i realizm strukturalny
Według teorii Immanuela Wallersteina źródłem stabilności systemu światowego jest:


(…)

… polityki równowagi sił
Teoria społeczności międzynarodowej:
Zgadza się z behawiorystami
Odrzuca behawioryzm
Siła, interes narodowy Zasady, procedury, prawo międzynarodowe Krytyka liberalizmu koncentruje się na:
Zagadnieniu natury ludzkiej
Zagadnieniu postępu
Uniwersalnym charakterze tej teorii
Zagadnieniu integracji regionalnej Zagadnieniu systemu światowego
Do przedstawicieli liberalizmu zalicza się:
Johna Locke'a
Hansa Morgenthau
Jeremy'ego Benthama
Francisa Fukuyamę
Kennetha Waltza
Liberalizm skupia się na zagadnieniu:
Interesów narodowych
Państwa jako najważniejszego uczestnika stosunków międzynarodowych
Demokracji
Współpracy międzynarodowej
Merkantylizmu
Wojny
Relatywnych korzyści
Absolutnych korzyści
Realizm koncentruje się na zagadnieniu:
Państwa jako najważniejszego uczestnika stosunków międzynarodowych
Jednostki
Interesu narodowego
Pokoju międzynarodowego
Instytucji międzynarodowych
Wojny
Absolutnych korzyści
Relatywnych korzyści
Dominującymi tematami krytyki postmodernistycznej są:
Strategie tekstualne
Krytyczna analiza faktów
Postmodernistyczny empiryzm
Relacje władzy i wiedzy
Analiza behawioralna
Strukturalizm w teorii międzynarodowej:
Koncentruje się na analizie światowego kapitalizmu…

Kwestii metodologicznych
Nowych zagadnień w polityce światowej takich jak władza, wiedza, wartości, (…)
Zagadnienia pokoju światowego
Zagadnień niedorozwoju
Czynnik świadczący o nowej sytuacji geopolitycznej współczesnej polityki światowej:
Postępująca globalizacja gospodarki światowej
Rewolucyjny postęp w komunikacji i transporcie
Naciski separatystyczne
Trendy demograficzne i zdrowotne
Sytuacja…
… źródło nieuprzywilejowanej poz…
Światowym kapitalizmie
Niedorozwoju krajów Trzeciego Świata
Niejasnościach prawa międzynarodowego
Patriarchalnej organizacji społeczeństwa
Do przedstawicieli szkoły angielskiej w SM należą:
Thomas Schelling
Martin Wight
Charles Tilly
Robert Ashley
Hedeley Bull
Michael Mann
Do przedstawicieli realizmu strategicznego w SM należą:
Thomas Schelling
Martin Wight
Charles Tilly…

Michael Mann
Robert Ashley
Michael Mann jest przedstawicielem:
Realizmu
Socjologii historycznej
Teorii krytycznej
Teorii normatywnej
Postmodernizmu Dominującym nurtem feminizmu w teorii międzynarodowej jest:
Feminizm liberalny
Feminizm socjalistyczny
Teoria feministycznej perspektywy
Feminizm radykalny
Feminizm postmodernistyczny
Autorem (?) idei federacji republik świata jest:
Jeremy Bentham
Kant
F
V…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz