Bakterie nitryfikacyjne - strona 2

Budowa błon biologicznych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 91
Wyświetleń: 686

(bakterie wodorowe), związki azotu (bakterie nitryfikacyjne), żelaza (bakterie żelaziste). Bakterie siarkowe...

Pytania na egzamin z chemii

 • Politechnika Gdańska
 • dr Paweł Perkowski
 • Chemia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1197

utleniania amoniaku do azotanów(III) prowadzony przez bakterie nitryfikacyjne. Zachodzi z udziałem tlenu...

Antagonizm jonów - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2149

, albo ulega utlenieniu przy udziale bakterii nitryfikacyjnych na azotany i w tej dopiero postaci...

Wykład 10 - fizjologia rozwoju roślin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Marek Burzyński
 • Fizjologia wzrostu i rozwoju roślin
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1344

, gdy aktywne są bakterie nitryfikacyjne dominują azotany. Azotany też są najchętniej pobierane przez rośliny...