Bakterie nitryfikacyjne - strona 3

Mikrobiologia - wykład 10

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Mikrobiologia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2163

CO2 związki nieorganiczne bakterie nitryfikacyjne CHEMOLITOTROFY - zdobywają energię utleniając...

Bakterie żelaziste - wykład

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
  • Fizjologia roślin
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1953

, u których stwierdzono występowanie autotrofii. *Bakterie nitryfikacyjne Bakterie nitryfikacyjne występują pospolicie...

Mikroflora wody

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Mikrobiologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1596

bakterie nale ące do rodzajów: Vibrio, Pseudomonas, Aeromonas, Selenomonas, Spirillum oraz bakterie...

Wyklady- bakterie, organizmy

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Tadeusz Namiotko
  • Biologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1113

związki zawierające siarkę bakterie nitryfikacyjne - utleniają związki zawierające azot bakterie Ŝelazowe...