Układy technologiczne uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1365
Wyświetleń: 5117
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układy technologiczne uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Układy technologiczne uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych.(Patrycja Makówka)
Wody podziemne:
Stały skład fizyczno-chemiczny kształtowany przez procesy hydrogeochemiczny tj:
- utlenianie i redukcja
- rozpuszczania i strącania
- hydratacja i hydroliza
- wietrzenie
- sorpcja, desorpcja, wymiana jonowa
- migracja zanieczyszczeń
- procesy biochemiczne
Z wód podziemnych najczęściej usuwa się agresywny CO2 i stężenia związków żelaza i manganu.
Konwencjonalny układ technologiczny.
Woda surowa123woda oczyszczona
1-odkwaszanie metodą fizyczną(napowietrzanie),2-filtracja pospieszna przez złoże filtracyjne wpracowane do usuwania manganu,3-dezynfekacja.
Układ oczyszczania wody zawierającej duże stężenia żelaza i manganu ( z filtracją pospieszną dwustopniową).
Woda surowa1234woda oczyszczona
1-odkwaszanie metodą fizyczną(napowietrzanie),2-I° filtracji pospiesznej przez wielowarstwowe złoże filtracyjne,3-II° filtracji przez złoże filtracyjne wpracowane do usuwania manganu,4-dezynfekacja.
Układ technologiczny oczyszczania wody zawierającej dodatkowo metan.
Woda surowa1234woda oczyszczona
1-odkwaszanie metodą fizyczną(napowietrzanie),2-filtracja pospieszna przez złoże filtracyjne wpracowane do usuwania manganu,3-napowietrzanie wtórne,
4-dezynfekacja.
Układ technologiczny oczyszczania wody zawierającej azot amonowy w stężeniu 50g NO-/m3 a)
Woda surowa123456woda oczyszczona
1-biologiczna denitryfikacja,2-napowietrzanie,3-filtracja pospieszna przez złoża wpracowane do usuwania manganu,4-ozonowanie,5-filtracja pospieszna przez biologiczne aktywne złoża z węgla aktywnego,6-dezynfekacja.
b)
Woda surowa1234woda oczyszczona
1-odkwaszanie metodą fizyczną(napowietrzanie),,2-filtracja pospieszna przez złoże wpracowane do usuwania manganu,3-wymiana jonowa na anionicie mającym atest PZH,4-dezynfekacja.
Układ technologiczny oczyszczania wody zawierającej ponadnormatywne stężenie azotu amonowego.
a)
Woda surowa123woda oczyszczona
1-odkwaszanie metodą fizyczną(napowietrzanie),2-filtracja pospieszna poprzedzona dodatkowym napowietrzaniem,3-dezynfekacja.
b)
Woda surowa1234woda oczyszczona
1-odkwaszanie metodą fizyczną (napowietrzanie),2-filtracja pospieszna przez złoże wpracowane do usuwania manganu,3-intensywne napowietrzanie i filtracja pospieszna przez złoże z węgla aktywnego zasiedlone bakteriami nitryfikacyjnymi,

(…)

… technologiczny z filtracją powolną.
Woda surowa123woda oczyszczona
1-sedymentacja,2-filtracja powolna,3-dezynfkecja.
Układ technologiczny z koagulacją objętościową.
Woda surowa1234567woda oczyszczona
1-szybkie mieszanie wody z koagulantem,2-wolne mieszanie (flokulacja),3-sedymentacja,4-filtracja pospieszna,5-ozonowanie,6-filtracja pospieszna przez biologiczne aktywne złoża filtracyjne,7-dezynfekacja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz