hydrobiologia - pytania z egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
hydrobiologia - pytania z egzaminu - strona 1 hydrobiologia - pytania z egzaminu - strona 2 hydrobiologia - pytania z egzaminu - strona 3

Fragment notatki:


1. Cykl hydrologiczny można wyrazić w postaci bilansu wodnego, który wyraża parowanie = opadom 2. Produkcja pierwotna różnych typów wód mieści się w granicach 0,01 – 24 g/cm3 na dobę 3. Jakie pH mają wody w III stopniu acydifikacji pH = 4,5 4. Jaki jest stosunek C:N:P w zbiorniku oligotroficznym 600:20:1 5. W jakim zbiorniku górna warstwa wody jest lotyczna, a głębsza warstwa lenityczna zbiornik zaporowy 6. Jakie   jeziora   charakteryzują   się   równomierną   obecnością   wszystkich   czynników  ekologicznych jeziora harmonijnie wykształcone 7. Jakie jeziora charakteryzują się małą przezroczystością jeziora eutroficzne i dystroficzne 8. Jakie są osady denne w jeziorach typu humusowego osady tyrfopel 9. Do jakiej formacji ekologicznej należą organizmy nie związane z dnem, wymagające  jednak stałego podłoża peryfiton 10. Jakiego typu makrofity przede wszystkim należą do roślinności twardej helofity 11. Jakimi sposobami odżywiają się organizmy zooplanktonowe sedymentacja czynna i filtracja 12. Bakterie nitryfikacyjne należą do grupy bakterii chemoautotrofów 13. Zbiorniki o zasoleniu 5 – 18 PSU to jaki typ miksomezohalinowe 14. Co to jest deficyt tlenowy różnica stanu nasycenia i rzeczywistej zawartości 15. Co to jest BZT biochemiczne zapotrzebowanie tlenu 16. Przeciwieństwem meromiksji jest holomiksja 17. Stan, w którym w wodzie zawarta jest możliwie największa ilość tlenu jest stanem nasycenia 18. Co jest spowodowane efektem stopnia rozproszenia światła barwa własna wody 19. Zjawisko wywołane gwałtownymi zmianami ciśnienia atmosferycznego sejsze 20. Co to jest acydyfikacja proces zakwaszenia środowiska 21. Jak głęboko sięga strefa eufotyczna w oceanie powyżej 200 m (50 – 80 m) 22. Małże są sedymentatorami, a nie filtratorami 23. Co to jest tachymiksja silny wiatr i szybkie mieszanie się wody 24. Co to jest bradymiksja słaby wiatr i powolne mieszanie się wody 25. Opadanie planktonu spowodowane jest zbyt intensywnym światłem 26. Co nazywamy biologicznym odwapnieniem H2O wytrącanie się stałego węglanu wapnia, efekt działalności różnych roślin 27. Czym jest racja pokarmowa odpowiednia ilość pokarmu potrzebna organizmowi w określonym czasie 28. Jakie są wody lenityczne stojące jeziora, stawy, kałuże wody gruntowe 29. Wielkość mezoplanktonu od 500 μm do 1 mm, mniejsze skorupiaki, glony kolonijne 30. Jezioro dimiktyczne 2 okresy przemieszczania i uwarstwienia (proste latem, odwrócone zimą), jeziora  strefy umiarkowanej, niskie partie gór strefy tropikalnej i subtropikalnej

(…)

… umiarkowanej, niskie partie gór strefy tropikalnej i subtropikalnej
31. Zawartość azotu w wodzie
wody oceanu ok. 10 mg/cm3
32. Jakie są organizmy w neustonie
bakterie, grzyby, okrzemki, zielenice, eugleniny, pierwotniaki, wiciowce
33. Co to jest moment dipolowy wody
siła przyciągania przez dipol wody innych substancji; iloczyn odległości między
elektrycznymi środkami ciężkości ładunków ujemnych i dodatnich
34. Seston
dzięki prądom istnieje w wodzie, zawiesina składa się z biosestonu (żywy) i
abiosestonu (martwy)
35. Strefa nerytyczna w jeziorze to, to samo co
strefa zalegająca nad ławicą przybrzeżną, woda przybrzeżna
36. System saprobów
oparty na różnicach w składzie gatunkowym organizmów zasiedlających rzekę od
wpłynięcia do niej ścieków aż po ich oczyszczenie
37. Ewolucja zbiornika
ewolucja harmoniczna…
…; bałtycki, podalpejski; harmonijnie wykształcone,
jednostronnie wykształcone; oligotroficzne, mezotroficzne, eutroficzne;
alkalitroficzne, siderotroficzne, argillotroficzne, acidotroficzne, dystroficzne;
tektoniczne, polodowcowe (moreny dennej, moreny czołowej, rynnowe, cyrkowe),
wulkaniczne, krasowe, rzeczne, przybrzeżne
44. Jakie są wskaźniki zasolenia
sole mineralne, zawartość elektrolitów, twardość…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz