Jeziora - miary - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jeziora - miary - omówienie - strona 1 Jeziora - miary - omówienie - strona 2

Fragment notatki:


Czasza jeziora- cz.misy którą wypeł woda i która jest ograniczona max rzędną poziomu w.  Dł.jeziora-najkrótsza odl między najbar odległymi pun linii brzeg mierz wzł linii niewych poza  obreb jez[m i km] Dystroficzne-mała prod,woda brązowa, kwaśny odczyn,bogara tosl  brzeg,suchary-małe egzogeniczne proc-erozja, akumulacja,lodowce, zjawiska krasowe,czł.  endogeniczne-tektoniczne,masowe. Eoliczne-Tanger Shamo,Badian Jaran Eutroficzne-żyzne,bogata  roślinność,brak humusu,mała przezrocz =trzęsawisko,torfowisko niskie Głebokość  względna[%]=hmax/√A Głęb. śr-iloaz pojemności i jego powierz.  Głęb.max- pomiar batymetr  Głęboczki-najgłębsze miej w plosach; Izobaty-łączą punkty o tej samej głebokości.0m-brzeg  jezioro:Forel-nagromadzenie wód  stokącychwypeł zagłebienie terenu,brak bezp połączenia z  morzem. Muttkowski:na tyle głębokie i rozległe,aby ukształt się stratyfikacja termiczna.Welch:brak  przepływu w określonym kierunku.Carpenter:jez stawowe a jez wyznacza głębokość.Bayly i  Williams-dno wolne od roślinności. krzywa natężenia przepływu-przeliczanie systemat  obserwowanych stanów wody na odp im natężenie przepływu Lotyczne-płyną w określonym  kierunku, Mezotroficzne-przezr 3-7m,osady sapropel,pas roślinności dość rozwiniety Misa-nat  wklęsła forma w pewnej cz wypełniona wodą; Odpływ jednostkowy(q)-il w odpływającej z  jednostki pow zlewni w 1s[1/s km2] Odpływ(V)-ilość w która odpłynela przez pzrekrój poprzecz  koryta cieku w określonym czasie [m3, km3] V=Q*t Oligotroficzne-mało żyzne,wąska str  przybrzeżna,niebieska do zielonej, duża przezrocz,osady gytie brak humusu,=mezotrof.  Osuwiskowe-Saraez pas brzegowy-str przybrzeżna + klif plosa(akweny)część stan jakby oddzielne  misy Pojemność jeziora=suma obj cząst.Obj cząst=h1(a1+a2+√a1+a2)/3   Prog i-wypłycenia  oddzielające plosa; Przepływ max-[m3/s]powst z zasialnai powierzchniow z roztopów, zal od  klimatu bud zlewni; Przepływ min-wys w okresach ogranicz zasilania,wyłącznie podziemną; wielk  zasil infiltracyjnego drenowanych przez rzeke poziomów wodonośnych, Przepływy śr-wynik zasil  pow i podziemniego.war klim, opad, parowanie, strefa limnetyczna(pelagial) strefa litoralna- przybrzeżna Szerokość max-najw odl między przeciwległymi brzegami mierzona wzdłuż linii  prostop do linii dł jez [m] Szerokość śred-stos pow jez do jego dl Tektoniczne-Bajkał,  Gótne,Ładoga.Wiktorii warstwa odpływu(H)-stos objęt odpływy z obszaru(V) do pow tego obsz  [mm] Wskaźnik głębok jez-określa kształt misy wWspólczynnik odpływu=iloraz warstwy  odpływu(H) i opadu(P),jaka część w odpłynęła z danego obszaru [%]   ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz