Pojęcia na egzamin z hydrologii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia na egzamin z hydrologii - strona 1 Pojęcia na egzamin z hydrologii - strona 2 Pojęcia na egzamin z hydrologii - strona 3

Fragment notatki:


allochtoniczne(tranzytowe) -zasialaneWgórnym biegu,płyna przez suche obsz Apotamiczny -wgłębny  odpływ podziemny Areiczny- pozbawiony sieci rzecznej  Autochtoniczne- jedna strefa klimatyczna, zasilane  w całym biegu;  bagna ombrogeniczne -tylko opady,str wododziałowe,góry;B. soligeniczne -dopływ wod  podziemnych; reofilne -mokradła,stałe niskie.B. fluwiogeniczne -zasilane wodami powierz i  podziemnymi;B. bangrowe -delty dużych rzek;  Czasza jeziora -cz.misy którą wypeł woda i która jest  ograniczona max rzędną poziomu w.D endryczny, drezwiasty-klimat wilgotny,wiele źródłowych cieków;  deszczomierz Hellmanna- na wysokości 1m(1.5m góry) nad terenem z pow. recepcyjna 200cm2  Dł.jeziora - najkrótsza odl między najbar odległymi pun linii brzeg mierz wzł linii niewych poza obreb jez[m i  km]; Dystroficzne- mała prod,woda brązowa, kwaśny odczyn,bogata rosl brzeg, suchary-małe;  egzogeniczne  proc-erozja,akumulacja,lodowce,zjawiska krasowe,czł. Egzorieczny- rz.gł wpadaj do morza;  endogeniczne- tektoniczne,masowe. endoreiczny -rz.gł kończy się w obszarze bezodpływ.  Eoliczne -Tanger Shamo, Badian  Jaran  Epizodyczne -sporad i niereg,strefa sucha.-wadi  Eutroficzne -żyzne,bogata roślinność,brak humusu,  mała przezrocz =trzęsawisko,torfowisko niskie Ewapotranspiracja=  transpiracja+parowanieZgleby  ewaporometr-  pomiar ewaporacji  gęstość sieci rz.- iloraz sumy dł cieków różnego rzędu i pow  obszaru[m/km2]]  Głebokość względna[ %]=hmax/√A  Głęb.śr- iloraz pojemn i jego powierz. Głę b.max- pomiar batymetrGłęboczki-najgłębsze miej w plosach;g radient hipsometryczny opadów -Wzrost wysoki  opadów miesięcz i rocznych wraz ze wzniesieniem terenu nad poz morza. gradient hydrauliczny - różnica  wysokości/odległość  helokren- (wysięk) ,  Horton -Irz nie ma dopływu  hydroizobaty-  głębokość od podw  terenu do swobodnego zwierciadła w. podziemn  Hydroizohipsy -jednakowa wysokość swobodnego  zwierciadła w w stos do poz morza  Hydroizopiezy -ciśnienie piezometryczne  Insekwentne- skońsnie do  konsekwen  Izobaty -łączą punkty o tej samej głebokości.0m-brzeg jezioro:  Forel- nagromadzenie wód  stojących wypeł zagłebienie terenu,brak bezp połączenia z morzem. Muttkowsk i:na tyle głębokie i  rozległe,aby ukształt się stratyfikacja termiczna .Welch :brak przepływu w określonym kierunku.  Carpenter :j  ez stawowe a jez wyznacza głębokość. Bayly i William s-dno wolne od roślinności.   Konfluencja -połącz 2 cieków; Konsekwentne -zgodnie z nachyleniem pow pierwotnej; Subsekwentne - mniej więcej prostop do konsekw;  Resekwentne-d opływ do subkwentnych i pł zgodnie z nachyleniem;  nsekwentne - skońsnie do konsekwen;

(…)

… międzyzwrotnikowywysokie stany w porze deszczowej niskie w suchej, amplituda duża. ustrój złożony pierwotny-char dla rzek
zasilanych z dwóch źródeł, dwa maksima i minima;ustrój śnieżny przejściowy- gł. w. roztopowa drugie
opady; u.śnieżny równinny- gł.wiosenne roztopy, drugorzędne maks małe parowanie;ustrój śnieżny
deszczowy- gł. roztopami drugie nieco mniejsze opadami letnimi;deszczowy śnieżny gł.opadami deszczu
drugie…
… niskim;lodowcowy-wysokie stany duże przepływy występ latem; ustrój śniezny górski-wysokie
stany latem,wcześniej niż w lodowco przepływy maks niższe niż w lodowcow; śnieżny równinny-wysokie
stany wiosną w czasie roztopów;deszczowy oceaniczny-wysokie stany zimą nieduża amplituda w
przepływach;deszczowy międzyzwrotnikowy-wysokie stany w porze deszczowej niskie w suchej,
amplituda duża. ustrój złożony…
…;Mezotroficzne-przezr37m,osady sapropel,pas roślinności dość rozwiniety Misa-nat wklęsła forma w pewnej cz wypełniona
wodą;Młaka-pow wypływ,zabagniony+roślinność hydrofilna;naporowa warstwa wodonośna-spong i strop
tworzą warstwy nieprzepuszczalne,w studni ponad zwierciadłem; natęzenie opadów-stos wysokości do
czasu;Odpływ jednostkowy(q)-il w odpływającej z jednostki pow zlewni w 1s[1/s km2] Odpływ(V)-ilość…
…; wielkość zasil infiltracyjnego drenowanych przez rzeke
poziomów wodonośnych,Przepływy śr-wynik zasil pow i podziemniego.war klim,opad, parowanie,punkt
kryt.-nie trzeba dostarczac energi by przeprowadzić w w parę w;punkt potrójny- w. ciekła, para i lód
występują w stanie równowagi termodynam; Reokren-wywierzysko-silny wypływ,góry,wokluzyjskie;
Resekwentne-dopływ do subkwentnych i pł zgodnie z nachyleniem…
… w
suszy-obniżenie zwierciadła w.podzeimn. Strahler-Irz począt cieki nie mające dopływów(od żródła do
połączenia) stratyfikacja termiczna prosta(normalna,anotermia)-epilimnion(górna warstwa,temp
stopniowo spada z głębok)-metalimnion(warstwa przejsciówa, skok termiczny-termoklina)hypolimnion(dolna warstwa);stratyfikacja termiczna odwrócona(katotermia-wody cieplejsze
wyrównanie termiczne(homotermia)wiosenna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz