Badania przekrojowe

Szereg rozdzielczy, histogram - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Ewaryst Rafajłowicz
 • Inżynierskie zastosowania statystyki
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2107

przestrzenne. Sposób grupowania cech zależy od: rodzaju badania (przekrojowe, czasowe), rodzaju cechy...

Ogólne informacje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jadwiga Stobiecka
 • Badania marketingowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1512

, analiza sytuacji; badanie przekrojowe, panelowe i wzdłużne c. Przyczynowe – cena związków między zmiennymi...

Badania marketingowe, dobór próby, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Genowefa Sobczyk
 • Badania marketingowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1078

przy badaniu przekrojowym większych obszarów, dochodów jednostek z gospodarstw rolnych, np. najpierw losuje...

Plany badawcze i eksperymenty

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Winc_awska
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2296

dokonywać generalizacji na większe wyraźnie zdefiniowane populacje. *rozdz.6: Plany badań przekrojowych...

Planowanie i przeprowadzanie badań

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ryszard Filas
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1687

) WYMIAR CZASOWY BADAŃ Badania przekrojowe - składają się z obserwacji próby czy przekroju jakiejś...