Błądzenie losowe prawdopodobieństwo - strona 4

Zmienne losowe jednowymiarowe

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. nadzw. dr hab. Jan Czaja
 • Geomatyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

jej wartości taki, że (2.2.1) Funkcją rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej X nazywamy funkcję p...

Zmienna losowa - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Pietroń
 • Modelowanie symulacyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1050

prawdopodobieństwa: zdarzenie losowe, zdarzenie elementarne, prawdopodobieństwo, zbiór zdarzeń elementarnych. Def...

Teorie popytu konsumpcyjnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1757

. Modigliani; 5. Hipoteza losowego błądzenia konsumpcji – R.E. Hall; 6. Konsumpcyjny model wyceny aktywów...

Statystyka - pytanie 52

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

Prawdopodobieństwo zdarzenia Zi [pi] ½ ½ W przypadku zmiennej losowej ciągłej jest zupełnie inaczej...

Probabilistyka-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Matematyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

, albo rozkładu Px. Prawdopodobieństwa p.i nazywamy skokami zmiennej losowej X, albo rozkładu Px. Tw. Zmienna...

Statystyka Pawełek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Barbara Pawełek
 • Statystyka
Pobrań: 2408
Wyświetleń: 4144

, prawdopodobieństwo, zdarzenie losowe, przestrzeń probabilistyczna, prawdopodobieństwo sumy, rodzaje zmiennej losowej...

Test egzaminacyjny-1

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Wiesław Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 896
Wyświetleń: 1736

inflacyjne mają najczęściej charakter: a) adaptacyjny, b) „racjonalny”, c) błądzenia losowego, d...