Błąd pierwszego rodzaju - strona 2

Statystyka matematyczna- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 665

przedziału ufności. Poziom istotności to prawdopodobieństwo popełnienia błędu pierwszego rodzaju polegającego...

Statystyka matematyczna zadania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

polegający na odrzuceniu hipotezy zerowej gdy w rzeczywistości jest prawdziwa. Poziom błędu pierwszego...

Etapy operacjonalizacji zmiennej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1092

nie istnieje ( błąd pierwszego rodzaju). Po drugie, przyjąć hipotezę zerową, gdy w rzeczywistości związek...

Statystyka - WYKŁADY

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Prof. dr hab. Jerzy Wołek
 • Statystyka
Pobrań: 280
Wyświetleń: 4788

, określa prawdopodobieństwo popełnienia tzw. BŁĘDU PIERWSZEGO RODZAJU błąd ten polega na odrzuceniu...

Statystyka - teoria i zadania

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2142

przy testowaniu hipotez? Co to jest błąd pierwszego rodzaju? Co to jest błąd pierwszego rodzaju? Jak duże...

Definicja zjawiska

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

ta jest prawdziwa. Błąd taki nazywa się błędem pierwszego rodzaju, jego prawdopodobieństwo odnosi się do długiej...

Materiały ze statystyki matematycznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Stanisław Wanat
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2079

Odrzucenie hipotezy H0, gdy jest ona prawdziwa, nosi nazwę błędu pierwszego rodzaju, a przyjęcie hipotezy H0...