Bürgerliches Gesetzbuch

note /search

Prawo cywilne w zaborach - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 805

. - Kodeks cywilny niemiecki (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB) wszedł w życie 1 stycznia 1900 r. pełna własność...

Własność jako prawo rzeczowe

 • Uniwersytet Gdański
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1176

, Bürgerliches Gesetzbuch, Zivilgesetzbuch. W polskim Kodeksie cywilnym z 1964 roku można wyróżnić negatywną...

Historia Prawa - PRAWA BARBARZYŃSKIE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo bankowe
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3542

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) z mocą obowiązującą od 01.01.1900 r. Systematyka pandektowa (system pandektowy...

Źródła tworzenia i poznania prawa - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rola prawa w kulturze średniowiecznej
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3500

Temat nr 2: Źródeł tworzenia i poznania prawa w poszczególnych epokach historycznych od starożytności do czasów współczesnych na przykładzie wybranych państw: Niemiec, Francji, Szwajcarii, Austrii oraz Polski. Źródła prawa. Uwagi ogólne. Termin „źródła prawa” (fontes iuris) jest powszechnie przyjm...

Deutsche Geschichte - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język niemiecki
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2016

  DEUTSCHE  GESCHICHTE  GESCHICHTE 1.Werdegang, Entwicklung (z.B. Erdgeschichte, Kunstgeschichte); 2. Wissenschaft von der Vergangenheit, wissenschaftliche Disziplin; 3. Lehre von der Vergangenheit als Lehr- und Unterrichtsfach. 4. „Geschichte“ heißt auch „alles Geschehene, die Vergangenheit“. Hist...

Rola prawa w kulturze średnowiecznej - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rola prawa w kulturze średnowiecznej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1120

Temat nr 1: Pojęcie prawa, jego istota, funkcje i początki. Pojęcie prawa Łaciński wyraz ius, według niektórych pisarzy, jest wyrazem pochodnym, wywodzącym się od wyrazu iustitia lub iustum, albo też od iubeo lub iussum. według innych autorów jest to wyraz pierwotny, oznaczający to, co dobre, świę...

Wyroki w sprawie dóbr osobistych przed ETPC

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2177

Case of Stanev v. Bulgaria (Application no. 36760/06) Judgment Strasbourg, 17 January 2012 GRAND CHAMBER CASE OF STANEV v. BULGARIA ( Application no. 36760/06 ) JUDGMENT STRASBOURG 17 January 2012 This judgment is final but may be subject to editorial revision. In the case of Stanev v. Bulga...

Historia powszechna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 728
Wyświetleń: 3304

Monarchia Patrymonialna Czasookres - od połowy X do 1320 roku (koronacja Łokietka) Patrymonialna zasada władzy - wykształciła się w państwach germańskich po rozpadzie imperium rzymskiego oznaczała ona że państwo jest własnością prywatną patronium (ojcowizna) Monarcha mógł dysponować państwem jak sw...