Azotyny - strona 9

Techniki bioremediacji - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 917

nie został on zredukowany do szkodliwych azotynów i nitrozamin. Węglowodór + O2 ---(mikroorg (bakt + grzyby), enzymy--- CO2...

Budowa i skład atmosfery

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Jadwiga Maria Filipiak
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1043

działalności bakterii, które redukują azotany (NO3-) i azotyny (NO2-). W wyniku tej redukcji powstaje N2O...

Witaminy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jerzy Szczapa
 • Analiza żywności
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1540

- Obecność błonnika - Niedobór cynku - Obecność azotanów, azotynów - Alkohol - Wolne rodniki Wykorzystanie...

Patomorfologia - wykład 32

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Patomorfologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

żywność (grzyby) ↑ azotynów, nitrozoamin choroby przełyku: esophagitis (długotrwałe) achalasia (kurcz...

Główne zbiorniki wód podziemnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

% (azotyny, bakterie colli - w górnej warstwie III - rzędowej) Najgłębiej w obszarach skrasowiałych - Wyż...