Automatyzm - strona 7

Rosyjska szkoła formalna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Agnieszka Izdebska
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1596

percypowania pozbawionego automatyzmu. -odrzucenie biografizmu i psychologizmu - bardzo wyraźne rozróżnienie...

Funkcje i źródła prawa pracy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Teresa Liszcz
 • Prawo pracy
Pobrań: 119
Wyświetleń: 679

pracownika i automatyzmu b) organizacyjna -ma na celu zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu pracy...

Kardiomonitor-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Magdalena Podbielska
 • Elektroniczna aparatura medyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679

 analizę odcinka ST (poziom i nachylenie)  analizę rytmu EKG Kontrola automatyzmu pracy serca...

Wymiana gazowa - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1015

(z rdzenia kręgowego), - Kompleks oddechowy pnia mózgu odpowiedzialny za automatyzm odde chowy, - Podkorowe...

Wykład - Konflikty zbrojne a traktaty

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 644

mogą być umiędzynarodowione. Brak automatyzmu - konflikt nie wpływa automatycznie na wygaśnięcie lub zawieszenie działania...