Wykład - Konflikty zbrojne a traktaty

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Konflikty zbrojne a traktaty - strona 1 Wykład - Konflikty zbrojne a traktaty - strona 2

Fragment notatki:

Konflikty zbrojne a traktaty
Konwencja Wiedeńska sprawy podjęcia działań nieprzyjacielskich między stronami traktatu nie reguluję. Sprawą zajęła się Komisja Prawa Międzynarodowego i przygotowała Projekt Artykułów (na jego potrzebę przyjęto definicję traktatu i konfliktu zbrojnego).
TRAKTAT  definicja przejęta z KW o PT (porozumienie wyłącznie między państwami)
KONFLIKT ZBROJNY  wojna państwowa międzynarodowa lub konflikt, który obejmuje działania zbrojne mogące ze swej natury lub z uwagi na swój zakres wpłynąć na stosowanie traktatów między państwami stronami konfliktu zbrojnego, lub między państwem stroną konfliktu zbrojnego, a państwem trzecim, niezależnie od formalnych deklaracji wojny lub innych deklaracji złożonych przez jakąkolwiek lub wszystkie strony konfliktu zbrojnego.
Przyjmuje się szeroką definicję konfliktu, wojny domowe mogą być umiędzynarodowione.
Brak automatyzmu - konflikt nie wpływa automatycznie na wygaśnięcie lub zawieszenie działania traktatu.
Traktaty mogą zawierać klauzule mówiące o działaniu traktatu w przypadku konfliktu.
Zasada przeżycia - przyjmuje się, że traktat będzie obowiązywał mimo konfliktu zbrojnego (12 kategorii traktatów objęto tą zasadą). Jest możliwość ustalenia czy będą działać w całości czy w ograniczeniu.
dot. prawa konfliktów zbrojnych, w tym humanitarne
tworzą, deklarują lub regulują stałe reżimy prawne bądź status prawny i stałe uprawnienia
ustanawiające lub modyfikujące granice lądowe i morskie
dot. ochrony praw prywatnych (przyjaźni, handlu i żeglugi)
z zakresu praw człowieka
ochrona środowiska naturalnego
dot. dróg wodnych, związanych z nimi instalacji i urządzeń prawotwórcze (ogólne unormowania prawne dot. np. zdrowia, obrotu narkotyków)
dot. rozstrzygania sporów
dot. stosunków dyplomatycznych
dot. stosunków konsularnych
Zdolność państw do zawierania traktatów w trakcie konfliktu zbrojnego:
rozpoczęcie wojny nie wpływa na zdolność traktatową
możliwość zawierania umów obejmujących wygaśnięcie lub zawieszenie traktatu
znaczenie dla sytuacji emigracji rządu w momencie okupacji terytorium państwa
Podzielność traktatu - traktat dotknięty jest jako całość konfliktem zbrojnym, chyba że możliwe jest oddzielenie jego części (nie stanowią podstawy do wyrażenia zgody związanie się traktatem lub dalsze wykonywanie traktatu nie byłoby niesprawiedliwe).
Kwestie proceduralne:
państwo zaangażowane w konflikt, które zmierza do wygaśnięcia lub zawieszenia działania traktatu notyfikuje swój zamiar państwom stronom lub depozytariuszowi
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz