Wykład - Wygaśnięcie traktatu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Wygaśnięcie traktatu - strona 1 Wykład - Wygaśnięcie traktatu - strona 2 Wykład - Wygaśnięcie traktatu - strona 3

Fragment notatki:

Ćw. 7 16.12.09
Wygaśnięcie traktatu:
Wygaśnięcie traktatu może być następstwem:
zastosowań postanowień traktatu
niniejszej konwencji, katalog otwarty
Zasada trwałości umów międzynarodowych:
Okoliczności, które mogą: - przewidywać UM - powodują wygaśnięcie UM
upływ czasu: jeżeli umowa nie została przedłużona to wygasa np. traktat EWWiS
nastąpienie warunku rozwiązującego
termin - zdarzenie przyszłe i pewne od którego zależy skuteczność czynności prawnej
warunek - zdarzenie przyszłe i niepewne od którego zależy skuteczność czynności prawnej
Przepis układu Warszawskiego (1955) - zapisane jest tam, ze tr wygasnie jak w Europie powstanie system zbiorowego bezpieczeństwa - warunek
Warunki:
zawieszające - powodują zawieszenie tr
rozwiązujące - powodują rozwiązanie tr
wypowiedzenie umowy państwa str zgodnie z postanowieniami tej samej konwencji
w przypadku 2 str zawsze prowadzi do wygaśnięcia wypowiedzenia
w przypadku wielostr tylko miedzy niektórymi państwami:
Podstawy wygaśnięcie tr:
Art. 55 - zmniejszenia nie ma w przypadku zmniejszenie się liczby str tr wielostr poniżej liczby niezbędnej do jego wejścia w życie, chyba ze tr mówi inaczej
Art 56 Wypowiedzenie lub wycofanie się z traktatu niezawierającego postanowienia dotyczącego wygaśnięcia, wypowiedzenia lub wycofania się
1. Traktat, który nie zawiera postanowienia dotyczącego jego wygaśnięcia i nie przewiduje wypowiedzenia ani wycofania się z niego, nie podlega wypowiedzeniu ani wycofaniu się z niego, chyba że:
a) ustalono, że strony miały zamiar dopuścić możliwość wypowiedzenia lub wycofania się, bądź
b) prawa do wypowiedzenia lub wycofania się można domniemywać się z charakteru traktatu.
2. Strona powinna notyfikować co najmniej na dwanaście miesięcy naprzód swój zamiar wypowiedzenia traktatu lub wycofania się z niego na podstawie ustępu 1.
Art. 59 - kilka umów międzynar może regulować ten sam przedmiot.
Sytuacja, kiedy umowa zawarta wcześniej wygaśnie na skutek zawarcia tr późniejszego:
3 warunki:
1. oba tr muszą dot. Tego samego przedmiotu, tożsamość przedmiotowa
2. wynika z traktatu pozniejszego, że str miały regulować przedmiot w późniejszym tr
3. kiedy oba tr nie nadają się do równoczesnego stosowania
Istotne naruszenie tr:
Art. 60, on przewiduje:
1 - tr 2 str
istotne naruszenie tr przez 1 ze str upoważnia 2 str do jego wypowiedzenia, w takim przypadku umowa zawsze wygaśnie


(…)


Ustępy 1-3 nie mogą się….??
Art. 61 ust 1
Postawą wygaśnięcia jest niemożność wykonywania tr o charakterze trwałym
jeśli ta niemożność ma charakter przejściowy to podstawa do zawieszenia
art. 62
Klauzula Rebus sic stantibus:
Zasadnicza zmiana okoliczności jaka miała miejsce do tych zawieranych umów międzynar nieprzewidzianych przez str
Ust 2 - wyjątki:
- klauzula nie może być podstawą wygaśniecia…
… na formalne wypowiedzenie wojny albo bez względu na złożenie jakiejkolwiek innej deklaracji kroków nieprzyjaciela
Co do zasady, wybuch konfliktu zbrojnego nie prowadzi do wygaśnięcia lub zawieszenia tr między państwami zaangażowanymi w konflikt zbrojny oraz między państwami wojującymi a państwami 3.
Wyjątek -> istnieją umowy międzynar zawarte tylko na okres pokoju.
Wygaśnięcie i zawieszenie tr w skutek konfliktu zbrojnego może wynikać z zamiaru str
Traktaty, które nie mogą wygasnąć w skutek konfliktu zbrojnego:
umowy zawarte na czas takiego konfliktu z dziedziny pr. Humanitarnego i pr człowieka
z prawa dyplomatycznego i konsularnego, o dobrym sąsiedztwie: tr gosp, tr z dziedziny ochrony pr człowieka
Relacja PM do prawa krajowego:
Ukształtowało się to w XIXw, ukształtowanie się pozytywizmu prawniczego
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz