Wykład - Wygaśnięcie traktatu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Wygaśnięcie traktatu - strona 1 Wykład - Wygaśnięcie traktatu - strona 2 Wykład - Wygaśnięcie traktatu - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenia 8.
Wygaśnięcie
Art. 42 ust. 2 - wygaśnięcie traktatu, jego wypowiedzenie lub wycofanie się jednej ze stron mogą miejsce jedynie w wyniku zastosowania postanowień samego traktatu lub niniejszej konwencji. Tą samą regułę stosuje się także do zawieszania działa traktatu.
Podstawy wynikające z umowy międzynarodowej:
Upływ terminu, na który została zawarta umowa międzynarodowa
Termin - zdarzenie przyszłe i pewne
Ziszczenie się warunku rozwiązującego
Warunek - zdarzenie przyszłe i niepewne
Wypowiedzenie umowy międzynarodowej zgodnie z jej postanowieniem
Układ Warszawski - rozwiązuje się w momencie stworzenia ogólnego systemu bezpieczeństwa
Konwencja Wiedeńska (podstawy wygaśnięcia):
Art. 55 - zmniejszenie się liczby stron traktatu wielostronnego poniżej liczby niezbędnej do jego wejścia w życie - jeżeli traktat nie postanawia inaczej, traktat wielostronny nie wygasa jedynie z powodu faktu, że liczba stron spadnie poniżej liczby niezbędnej do jego wejścia w życie
Art. 56 - wypowiedzenie lub wycofanie się z traktatu nie zawierającego postanowienia dotyczącego wygaśnięcia, wypowiedzenia lub wycofania się:
Jeśli ustalono, że strony miały zamiar dopuścić możliwość wypowiedzenia lub wycofania się
Jeśli prawa do wypowiedzenia lub wycofania się można domniemywać z charakteru traktatu
Art. 59 - wygaśnięcie lub zawieszenie działania traktatu wskutek zawarcia traktatu późniejszego - traktat uważa się za wygasły, jeżeli wszystkie jego strony zawrą późniejszy traktat dotyczący tego samego przedmiotu oraz:
Z późniejszego traktatu wynika - lub jest w inny sposób ustalone - że strony zamierzały, aby dane zagadnienie było regulowane przez ten traktat
Postanowienia późniejszego traktatu są do tego stopnia nie do pogodzenia z postanowieniami wcześniejszymi, że te dwa traktaty nie nadają się do równoczesnego stosowania
Aby zastosowano późniejszy traktat musi być na to zgoda stron
Art. 60 - wygaśnięcie lub zawieszenie działania traktatu w następstwie jego naruszenia
Ust.1 - traktaty dwustronne - naruszenie podstawą wygaśnięcia traktatu bądź zawieszenia jego działania w całości lub części
Ust. 2 - traktaty wielostronne
Ust. 5 - zastosowanie naruszenia z dziedziny praw człowieka nie doprowadza do wygaśnięcia umowy
Art. 61 - powstanie sytuacji uniemożliwiającej wykonywanie traktatu - trwałe zniknięcie lub zniszczenie podmiotu traktatu
Art. 62 - zasadnicza zmiana okoliczności (rebus sic stentibus) - nie może być podstawą wygaśnięcia, chyba że:
Istnienie tych okoliczności stanowiło istotną podstawę zgody stron na związanie się traktatem


(…)

… do traktatu między państwami w sytuacji gdy co najmniej jedno z państw-stron jest stroną konfliktu zbrojnego
traktat - jak w KW
konflikt zbrojny - stan wojny, który wiąże się ze podejmowaniem operacji zbrojnych, który ze swojej natury wiąże się z wysokim prawdopodobieństwem wywarcia skutku na traktat, bez względu na formalne wypowiedzenie wojny lub inne oświadczenie państwa
Wybuch konfliktu zbrojnego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz