Ateizm - strona 22

Skrypt - filozofia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 931
Wyświetleń: 1540

Starożytność Filozofia przedsokratejska 1. Filozofowie przyrody Tales z Miletu: Żył: 624-547 p.n.e. Pierwszy filozof przyrody Stawiał pytanie o „arche” - zasada, początek Wyróżnił 4 stany skupienia, zwane żywiołami: ogień, powietrze, woda, ziemia Między żywiołami zachodzi nieustanna wymiana Z ...

Historia doktryn - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

sto zarzucano chrze cijanom równie ateizm ,bo nie widziano u nas obrz dów , przypisywano im równie...

Pytania i odpowiedzi 2013

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jacek Żurek
 • Aktualność Dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1799

”, napominając w ten sposób przed: Wybierz jedną: a. deklaracjami ateizmu, wymuszanymi przez komunistów na nowych...

Zagadnienia na egzamin-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Katolicka Nauka Społeczna
Pobrań: 805
Wyświetleń: 2177

i ateizmu. Krytyka została zawarta w dokumentach nauczania społecznego Kościoła. Komunizm: charakterystyka...

Rewolucja październikowa w roku 1917

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1813

wszystkim po równo) - walka z burżuazją - materializm (a w konsekwencji Ateizm) - próba utworzenia państwa jednej...

Katechetyka fundamentalna - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Piotr Tomasik
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1813

: dotyczy ludzi ochrzczonych środowiska, w których szerzy się zobojętnienie religijne i ateizm praktyczny...

Historia społeczna - Irlandia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

-1872 - teoretyk ateizmu. Krytyka religii. W religii widział czynnik wrogi kulturze i postępowi. W poł...

Podstawy filozofii - wykłady

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Elżbieta Struzik
 • Filozofia
Pobrań: 2499
Wyświetleń: 17773

, nie ma śmierci, gdy przychodzi śmierć , nie ma nas; ☻epikureizm był materializmem, ale nie był ateizmem ( dusza...

Zarys myśli politycznej - wykłady

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Tomasz Tulejski
 • Zarys myśli politycznej
Pobrań: 1190
Wyświetleń: 2219

” (to nie ateizm cechował filozofię Protagorasa, lecz raczej agnostycyzm.) Najsłynniejszym zdaniem tego filozofa...