Historia społeczna - Irlandia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia społeczna - Irlandia - strona 1 Historia społeczna - Irlandia - strona 2 Historia społeczna - Irlandia - strona 3

Fragment notatki:


Irlandia 1541 - Henryk Tudor proklamowany królem Irlandii.
1652 - Cromwell akt zasiedlenia.
1691 - Irlandia ostatecznie ujarzmiona. Traktowana jako kolonia, zakaz eksportu poza Anglią, nie może nic importować. 1771 - zezwolenie dla katolików na zawieranie umów dzierżawnych, mogą zajmować niższe urzędy.
Zakaz małżeństw mieszanych z protestantami, posiadania ziemi. Ziemia tylko w rękach protestantów. Zakazane do 1792 szkoły kat.
Reformy Henry Grattan 1746-1820 - prawnik, protestant, poseł do parlamentu irlan. Przywódca opozycji walczącej o polit i ekonom reformy, zniesienie ograniczeń handlowych, nabywania ziemi przez kat. Wywalczył 1782 niezależny parlament irlandzki (dotychczas wszelkie ustawy zatwierdzane przez bryt Tajną Radę). Zwolennik równouprawnienia katolików. 1800 oponował przeciw bryt-irl unii realnej.
Niepodległość Teobald Wolfe Tone 1763-1798, bojownik o niepodległość. Zał Stow Zjedn Irów. Dążył do całkowitej niepodległości Irlandii. Zabiegał o pomoc za granicą u rew fr - Dyrektoriat. Uczestnik nieudanego desantu (burza) gen Hoche'a 1796. Ujęty, samobójstwo.
1782 - działa irlandzki parlament.
1792 pozwolono na małżeństwa mieszane.
1793 - dano katolikom dostęp do niższych urzędów i czynne prawo wyborcze - Akt ulżenia katolikom.
1796 - nieudany desant Hoche'a i Tona, Anglia w śm niebezpieczeństwie, ale ratuje ich burza, w Irlandii represje. 1797 - Brytyjczycy niszczą flotę hiszp i holend- musieli ściągnąć całą flotę z M. Śródz. 1797 - najcięższy rok do czasów II w św.
1798 otwarte powstanie - stłumione. Terror.
1800 - rząd Pitta aby związać bliżej Irlandię z W Bryt. znosi osobny parlament , za pomocą propagandy i przekupstwa. Wprowadzono Unię - 100 deputowanych zasiadło w Izbie Gmin i 28 w Izbie Lordów. Pitt obiecywał równouprawnienie Irom, ale król Jerzy III nie chciał o tym słyszeć, ani parlament ang. Pitt musiał podać się do dymisji. Rozdział między prot a kat pogłębił się. Na plus - opozycja katolicka miała legalny charakter.
1801 - unia Irlandii z W Bryt. Katolicy mogli być tylko dzierżawcami.
1803 - powstaje Stowarzyszenie Zjednoczony Irlandczyków (zał H. Grattan)- Rząd bryt popierał walki wyznaniowe, aby osłabić irl ruch narodowy powołał Stowarzyszenie Orańskie do walki z katolicyzmem, na wzór lóż masońskich, gł mieszczanie.
Daniel O'Connel 1775-1847 - przywódca legalnego ruchu irlandzkiego, adwokat.
1823 utw Stowarzyszenie Katolickie 1828 wybrany do Izby Gmin, w której jako katolik nie mógł zasiadać
1829 przeforsował ustawę o dopuszczeniu kat do urz pań, armii sądów i parlamentu -warunkiem rozwiązanie stowarzyszenia


(…)

… konieczne. Obowiązywało do 1864 N III (chciał mieć straszaka na burżuazję). Babuf zwany Gracchusem - w okresie Wielkiej Rewolucji we Fr, tzw sprzysiężenie Babeufa mające na celu zaprowadzenie rządów ludu, wspólnota dóbr i komunistyczna organizacja produkcji. Stracony za czasów Dyrektoriatu 1797.
Claude de Saint-Simon 1760-1825 - socjalizm utopijny, socjalizacja środków produkcji, zniesienie dziedziczności…
… podkreślenia odrębności od socjalizmu utopijnego. Był analizą zjawisk i praw społ-gospodarczych w przeciwieństwie do idealistycznych marzeń i wyobrażeń.
Jerzy Wilhelm Hegel 1770-1831 - najwięk filozof niem. Twórca idealistycznego systemu obejmującego wszystkie działy filozofii: teoria bytu, ontologia (nauka o bycie, charakter i struktura rzeczywistości- nauka o pierwszych zasadach i ostatecznych przyczynach…
… Bernstein - odrzucał marksistowską teorię rewolucji i dyktatury proletariatu. Utw własną koncepcję walki o socjalizm zw rewizjonizmem - legalna działalność na rzecz reform.
lewicowy Róża Luksemburg - koncepcja światowej rewolucji i państwa światowego, masowe strajki
centrystyczny Karol Kautsky - reformizm: odrzucał rewolucyjne metody walki na rzecz stopniowych reform w drodze ewolucyjnych zmian ustroju…
…, kapitału i religii. Państwo jako instytucja wyklucza wolność i równość, dlatego trzeba eliminować jego struktury i wpływy. Społeczeństwo anarchistyczne miało być bezpaństwową, wolną od wyzysku formą kooperacji, opartą na zasadach moralnych, rozumie i harmonijnych stosunkach międzyludzkich. W przeciwieństwie do marksizmu-leninizmu anarchizm odrzucał ideologię dyktatury proletariatu i powszechną rewolucję…
… marksistowską teorię rewolucji społecznej i dyktatury proletariatu, odrzucał zasady kierowniczej roli klasy robotniczej i jej partii. Zwalczany przez partie komunistyczne, które oskarżenie o rewizjonizm wykorzystywały do walk z przeciwnikami polit.
„Czasy założycielskie” - 1871-1873 - okres uwydatniający spekulację tego okresu, kontrybucja z Francji.
Partie w Niemczech:
Konserwatyści - gł junkrzy, cechował…
… upolitycznienia nauki i filozofii do celów, jakie stawia sobie Kościół.
1891 encyklika Rerum novarum - opowiedział się za ustrojem kapitalist, ostro potępiał socjalizm i ruch robot. Odwoływał się do dobrej woli kapitalistów w celu polepszenia doli robotników. Nawoływał do organizowania partii chrześcijańskich. Rosja
1893 - Wyzwolenie Pracy - pierwsza ros org marksistowska w Genewie wśród emigrantów ros. Przekład…
…: Jefferson, Madison, Monroe. W latach 20 podział:
Partia Wigów, w opozycji do A. Jacksona, wzmocnienie Kongresu, ograniczenie prezydentury do 1 kadencji, ograniczenie niewolnictwa, cła zaporowe 1852 rozpadła się, jej członkowie weszli do Partii Republikańskiej
Partia Demokratyczna, A. Jackson (bogaci plantatorzy płd), po wojnie secesyjnej utraciła wpływy.
Patia Republikańska - utw 1854 z przekształcenia Partii Wolności (dążącej do zniesienia niewolnictwa), średnia warstwa przedsiębiorców i drobnych farmerów, A. Lincoln (śm 1860 bezpośrednią przyczyną wojny secesyjnej 1861-1865).
Dreeda Scotta sprawa - przybył na teren wolnych stanów i wytoczył proces o wolność. Oparł się na zasadzie, że przybycie na teren wolny stanowi go wolnym człowiekiem. 1857 Sąd Najwyższy oddalił powództwo uzasadniając…
…, że jako niewolnik nie miał legitymacji procesowej. Sprawa zaostrzyła walkę między Północą a Południem w kwestii niewolnictwa.
20 XII 1860 wystąpiła Karolina Płd. W poł 1861 poszło za nią 10 innych stanów tworząc Skonfederowane Stany Ameryki.
Konfederaci: Prezydent Jefferson Davis. Stolca Richmond stan Wirginia. Robert Lee, Jonatan Jackson. Gł demokraci z południa. Zbombardowanie fortu wiernego unii - Fortu Sumter…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz