Zagadnienia na egzamin-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1778
Wyświetleń: 3290
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na egzamin-opracowanie - strona 1 Zagadnienia na egzamin-opracowanie - strona 2 Zagadnienia na egzamin-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

TEZY EGZAMINACYJNE Z KNS-u
KNS jako dyscyplina naukowa: definicja, przedmiot, cel.
Cel:
-stworzenie wzoru społ-prawnego, zgodnego z nauką Nowego Testamentu, rozwijany od narodzenia Chrystusa do chwili obecnej.
Definicja KNSu znajduje się w encyklice Piusa XI „Quadragesimo anno” 15 V 1931 r.
- rozszerzenie encykliki Leona XIII (1891 r.) „Rerum novarum
- wspierała interwencje państwa, mające charakter mediacji w konfliktach pracowników z kierownictwem i wprowadziła koncepcję pomocniczości do myśli katolickiej
- obrona własności prywatnej i prawo do negocjacji zbiorowych; ślepe prawa ekonomiczne nie stworzą sprawiedliwego społeczeństwa
Wyjaśnienie pojęcia KNS:
Katolicka - nie w sensie powszechnym, odnosi się do Kościoła jako instytucji; odwołuje się do:
- godności człowieka
- solidarności
- dobra wspólnego
Ma charakter uniwersalny (powszechny). Zasady:
wszędzie, zawsze, każdy
KNS narodził się w Niemczech w 1891 r.
- jest to nauka normatywna (odwołuje się do norm, przepisów, praw)
-zajmuje się bytem społecznym(rzeczywistością społeczną) - jest wiedzą o społeczeństwie
Byt społeczny: zakresy, charakterystyka.
Byt społeczny - to rzeczywistość społeczna, którą można podzielić na 5 zakresów:
gospodarka (ekonomia)- ogarnia ludzkie relacje związane z podziałem dóbr
polityka - (prawo, ustrój, sądownictwo); charakter organizacji, potrzeba tworzenia organizacji (imperium, demokracja itp.)
rodzina - prokreacja; miejsce spotkania mężczyzny i kobiety, bycie razem daje im szczęście, to jest ich celem, później potomstwo
religia - człowiek jest istotą transcendentalną, ma wyobrażenie, że istnieje rzeczywistość, której racjonalnie, logicznie nie potrafi poznać. Każda kultura miała religię bo odczuwała potrzebę jej posiadania
nauka i technika - potrzeba poznawania i rozwoju, prawo do wyrażania siebie
KNS zajmuje się badaniem instytucji, które rodzą się na gruncie 5 zakresów. Każdy zakres ma formę instytucjonalną.
KNS zajmuje się badaniem bytu społecznego, instytucji społ. określając je jako sprawiedliwe i niesprawiedliwe: (sprawiedliwe-gdy służą integralnemu rozwojowi osoby; niesprawiedliwe-gdy wykluczaja rozwoj integralny- narusza godność człowieka
-nie jest nauką opisującą, empiryczną
-jest nauką preskryptywną - nie zajmuje się opisem ale szuka norm, prawideł, modeli etc dla pewnych zjawisk
KNS:
-wierzy, że społeczeństwo jest rzeczywiste, w które wpisany jest określony sens, człowiek się spełnia

(…)

…, byli antyrewolucyjni. Chcieli mieć tę samą formę Kościoła, chcieli uniformizmu. Odmowa Kościoła w oparciu o tradycję(renesans scholastyki i odwołanie do tomizmu)
Autorytet Papieża - rzecz święta. Odwołanie się do tomizmu miało na celu „ujawnienie prawdy katolickiej”. Chcieli określić czym jest scholastyka.
Odrzucali liberalizm polityczny, chcieli powrotu do stanów, systemu feudalnego, chcieli przywrócić pozycję…
… nic zaplanować, występują tam patologie społeczne.
Wilhelm emanuel von Kettler (biskup maguncji) (angażowal się w kwestie robotniczą)i ks. Adolf kolping (założył wszechnicę dla młodzieży pracującej) - działali, żeby pomóc proletariatowi.
Encyklika jest odpowiedzią na socjalizm, komunizm i próbą ochrony społeczeństwa.
Pius IX nie chciał nawiązywać dialogu z oświeceniem.
Porównywano nowy sposób gosp. do grzechu pierworodnego. Prekursorzy KNS w XIX w.
Ks. Lamennais jest przykładem niesienia przez liberalizm pozytywnych zmian. Jego tezy były potępiane przez Piusa IX w kilku encyklikach ale sobór watykański potwierdził to co on mówił. Początkowo stał na stanowisku ultramontańskim ale po obserwacjach biedy widział jego wady. W 1829 zaczął opowiadać się za wprowadzeniem impulsu, otwierać ultramontanizm na ludzi. Próbował…

Obowiązki państwa w indywidualiźmie społ: ochrona od zewnętrznych ataków, zakładanie niezbędnych instytucji, Społeczenstwo to arytmetyczna suma jednostek. Dobro wspólne nie istnieje na sposób ontyczny, ale ilościowy.
Filozofia indywid: neguje konieczność życia społecznego, brak struktur pośrednich, społeczeństwo = państwo
Indywidualizm płaszczyzny:
1.epistemistyczna (naukowa)
2.religijna - docenia…
… przymusu pracy. b)agrarny-henry george-źródłem dochodu ziemia, należy uspołecznić cały dochód. Wpr podatku gruntowego
c)syndykalizm-zbliżony do marksizmu. Produkt społ należy do klasy pracującej
d)socjalizm fabiański- webb sydney i beatrice?zwiękrzenie inger państwa i własności publ. Podstawą sprawiedliwośc i równość
Społeczne nauczanie Kościoła było od samego początku negatywnie ustosunkowane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz