Arytmetyka - strona 4

Immanuel Kant opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jan Zubelewicz
 • Etyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1078

jest podstawą w czystym wyobrażeniu przestrzeni, a arytmetyka - czasu. Rozum wykracza poza sferę zjawisk, chce...

Pedagogika jako prowadzenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab Artur Dembiński
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

, a i fizycznie karcił, gdy była taka potrzeba. Społeczność ateńska uczyła się zatem pisać, czytać, arytmetyki...

Klasyfikacja i systematyzacja nauki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Danuta Sobczyńska
 • Filozofia nauki
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1918

teologia artes liberales trivium - gramatyka, retoryka, dialektyka quadrivium - arytmetyka, geometria...

Antyk i Średniowiecze - omówienie (sem. II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • R. Bednarz- Grzybek
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1547

, a kierownikiem był magister principalis; elementy gramatyki, retoryki, początki filozofii, arytmetyka, geometria...

Kurt Gödel - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

aksjomatów arytmetyki stworzony przez włoskiego matematyka Peano). Do owej pory sądzono, że matematyka...

Filozofia transcendentalna - wykład

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Tomasz Mróz
 • Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki
Pobrań: 77
Wyświetleń: 854

, oraz arytmetyka, zajmująca się liczbami, czyli następstwem jednostek, które implikuje czas. Przestrzeń i czas...

Matematyka - Lista zadań 3

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

´ o arytmetyce granic obliczy´ podane granice ciagów: ˛ n c ˛ (a) limn→∞ n−1 ; n+4 (b) limn→∞ n2 +1 ; n2 +4 (c...

Historia matematyki

Pobrań: 56
Wyświetleń: 2072

jest taki sam jak dzisiaj. Pisano od lewej do prawej. Arytmetyka. posługiwali się tabliczkami z tablicami matematycznymi (działania...