Arytmetyka - strona 17

Ciągi liczbowe - wykład

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr Krystyna Woźna
  • Matematyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

: Przyblizony sposób obliczania pola figury S Twierdzenie 1 (o arytmetyce granic ciagów). Je˙eli ciag (an...

Kodowanie liczb

  • Politechnika Śląska
  • Technologie informacyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

) uzupełnieniowym niepełnym (U9) Cyfry – zakodowane dwójkowo Arytmetyka – dziesiętna 26 Naturalne kodowanie cyfr...

Wykład - Statystyka dla socjologów

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
  • Statystyka matematyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686

traktowania statystyki byli tzw. arytmetycy polityczni (wiek XVII). Posługując się stosunkowo prostymi...

Matematyka ciągi zadania

  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1232

o arytmetyce granic obliczyć podane granice. (2n−1)2 n3 +2n2 +1 4n−3 n2 −1 3 2 −3n , 2) limn→∞ 6−5n , 3) limn...