Wykład - Statystyka dla socjologów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Statystyka dla socjologów - strona 1 Wykład - Statystyka dla socjologów - strona 2

Fragment notatki:

STATYSTYKA
LEKTURY
Blalock „Statystyka dla socjologów”;
Góralski „Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii i pedagogice”;
Guilford „Metody statystyczne dla psychologów”;
Domański „Testy statystyczne”;
Barańska „Podstawy metod statystycznych w psychologii” - zbiór zadań.
ROZKŁAD ZAJĘĆ
Podstawowe pojęcia i istota przedmiotu.
Etapy badania statystycznego.
Analiza struktury:
miary przeciętne (miary tendencji centralnej);
miary dyspersji (miary rozproszenia);
miary asymetrii (miary skośności);
miary koncentracji (miary skupienia).
Wnioskowanie statystyczne:
dobór jednostek do próby, schematy losowania i liczebność prób;
estymacja statystyczna (szacowanie parametrów populacji na podstawie próby);
weryfikacja hipotez statystycznych:
zastosowanie testów parametrycznych i nieparametrycznych.
Analiza współzależności zjawisk:
korelacja prostoliniowa i krzywoliniowa i współczynniki korelacji (współczynniki korelacji cech ilościowych i współczynniki korelacji cech jakościowych);
regresja prostoliniowa i krzywoliniowa;
podstawy korelacji cząstkowej i wielorakiej;
analiza profili psychologicznych.
PODSTAWOWE POJĘCIA I ISTOTA PRZEDMIOTU
Statystyka jest dyscypliną nauki, która zajmuje się formułowaniem metod liczbowego przetwarzania danych (informacji) statystycznych w celu opisu i wnioskowania statystycznego.
Pierwotnie termin statystyka używany był na oznaczenie wiedzy o państwie; poczynając od najdawniejszych spisów w Chinach i Egipcie, poprzez rzymskie cenzusy (spisy) i średniowieczne inwentaryzacje majątków, spis statystyczny -najpierw słowny, a potem liczbowy- służył głównie jako narzędzie w rękach władców i rządów państw. Prekursorami szerszego traktowania statystyki byli tzw. arytmetycy polityczni (wiek XVII). Posługując się stosunkowo prostymi narzędziami opisu statystycznego potrafili oni wykazać, że w pozornie chaotycznych zjawiskach masowych występują pewne określone prawidłowości. Tak powstały pierwsze uściślone tabelaryczne opisy Rosji (1726-27) oraz Danii (1741). U podstaw współczesnej statystyki leży teoria rachunku prawdopodobieństwa - której rozwój zapoczątkowali w 2 połowie XVII wieku Pascal i Fermat, a następnie rozwijali Bernoulli, de Moivre, de Laplace i inni - oraz teorie związane ze statystycznymi badaniami prowadzonymi metodą reprezentacyjną. Obecnie ogromną rolę w badaniach statystycznych odgrywają komputery.


(…)

… przeciętne (miary tendencji centralnej);
miary dyspersji (miary rozproszenia);
miary asymetrii (miary skośności);
miary koncentracji (miary skupienia).
Wnioskowanie statystyczne:
dobór jednostek do próby, schematy losowania i liczebność prób;
estymacja statystyczna (szacowanie parametrów populacji na podstawie próby);
weryfikacja hipotez statystycznych:
zastosowanie testów parametrycznych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz