Archiwum państwowe

note /search

Informacja o terenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1127

postanowieni i wyroki sądowe dokumenty z archiwów państwowych dokumenty w posiadaniu stron ...

Teoria i metodyka archiwalna - pojęcia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria i metodyka archiwalna
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2030

i kwalifikowania, oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. Dz. U. nr 167...

Teoria i metodyka archiwalna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Archiwistyka
Pobrań: 1890
Wyświetleń: 5019

po uprzednim uzyskaniu zgody miejscowo właściwego archiwum państwowego. symbolem BE z dodaniem cyfr arabskich...

Zasoby pozarejestrowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1344

Archiwów Państwowych zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach...

Uchwały senatu.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

w aerarium mianowicie w świątyni Cerery (od połowy V w. p.n.e.), a od I w. p.n.e. w archiwum państwowym...

Zarządzanie zasobami sieciowymi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Zarządzanie zasobami sieciowymi
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3143

i wykorzystania dokumentu Schemat metadanych dokumentów przekazywanych do archiwów państwowych określa...