Aparaty szparkowe wymiana gazowa - strona 4

Fitoremediacja - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1071

przez aparaty szparkowe lotnych zw chem pobranych z podłoża przez roś (cykl przemian prowadzący do odparowania...

Wykład10 Absorpcja

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Wojciech Stanisław Skrzypiński
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1092

Absorpcja Absorpcja jest procesem wymiany masy pomiędzy fazą ciekłą a fazą gazową. Celem procesu...

Wykład 03 Przepływy płynów cd

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Wojciech Stanisław Skrzypiński
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1316

Bardzo często aparaty służące do wymiany masy są wypełnione różnymi kształtkami mającymi za zadanie zapewnienie...

Teoria do ćwiczeń

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

zapewniają sztywność liści i łodyg, są też podstawą działania aparatu szparkowego. U zwierząt zjawiska osmozy...

Zagadnienia do egzaminu chemia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska
 • Chemia
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2464

decyduje o otwieraniu i zamykaniu aparatów szparkowych Mg - magnez, jest w organizmie ludzkim...

Zagadnienia na egzamin - opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Andrzej Żyromski
 • Meteorologia
Pobrań: 1239
Wyświetleń: 1274

tu aparaty szparkowe przez które nastepuje wymiana powietrza. Transpiracja przebiega na podobnych zasadach...

Mechanizmy mikrobiologiczne - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 609

w osmoregulacji kom. Determinując wielkość potencjału osmotycznego oraz wpływa na ruchy aparatów szparkowych...

Barwniki

 • Uniwersytet Opolski
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1736

dostępność dwutlenku węgla, ze względu na zamykające się aparaty szparkowe. Istnieje jednak możliwość...

Wnikanie masy- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Dariusz Skrzypiński
 • Podstawy inżynierii chemicznej
Pobrań: 903
Wyświetleń: 3010

do głębi fazy. Wnikanie masy w fazie gazowej zilustrowano graficznie na poniższym schemacie. Stężenie...