Aparaty szparkowe wymiana gazowa - strona 3

Budowa i rola skóry

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1225

aparaty szparkowe - umożliwia wymianę gazową - przepuszcza promieniowanie świetlne niezbędne komórkom...

Fizjologia roślin

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. prof. UP Andrzej Skoczowski
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 1323
Wyświetleń: 6139

mineralne a odprowadzają produkty wytworzone w procesie fotosyntezy główną drogą wymiany gazowej są szparki...

Wydajność fotosyntezy a czynniki zewnętrzne

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1526

, przed niską temp. I parowaniem wody - aparaty szparkowe w zagłębieniach 4.Woda niezbędna do I fazy fotosyntezy...

TKANKI ROSLINNE

 • Biologia
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 4473

korkownicę (perydermę). W korku tworzą się przetchlinki służące wymianie gazowej. WYTWORY 2. tkanka...

Wypełnienie -omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1281

i puszczamy przez to fazę gazową, ciekłą, aby zwiększyć powierzchnię wymiany obu faz i lepiej absorbować np...

Absorpcja- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Dariusz Skrzypiński
 • Podstawy inżynierii chemicznej
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1344

Absorpcja Absorpcja jest procesem wymiany masy pomiędzy fazą ciekłą a fazą gazową. Celem procesu...

Opracowane zagadnienia z meteorologii

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Andrzej Żyromski
 • Meteorologia
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1400

powietrza przez aparaty szparkowe. Transpiracja przebiega na ogół na podobnych zasadach jak parowanie...

Fotoperiodyzm

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1568

substancji z komórki do komórki oraz podstawą wielu zjawisk związanych z wymianą gazową między rośliną...

Mechaniczna uprawa gleby

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3822

Regulowanie wymianą gazową (poprzez otwieranie i zamykanie aparatów szparkowych Regulowanie procesami...