Aparaty szparkowe wymiana gazowa - strona 3

Budowa i rola skóry

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1085

aparaty szparkowe - umożliwia wymianę gazową - przepuszcza promieniowanie świetlne niezbędne komórkom...

Fizjologia roślin

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. prof. UP Andrzej Skoczowski
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 5782

mineralne a odprowadzają produkty wytworzone w procesie fotosyntezy główną drogą wymiany gazowej są szparki...

Wydajność fotosyntezy a czynniki zewnętrzne

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1484

, przed niską temp. I parowaniem wody - aparaty szparkowe w zagłębieniach 4.Woda niezbędna do I fazy fotosyntezy...

TKANKI ROSLINNE

 • Biologia
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 3962

korkownicę (perydermę). W korku tworzą się przetchlinki służące wymianie gazowej. WYTWORY 2. tkanka...

Wypełnienie -omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1281

i puszczamy przez to fazę gazową, ciekłą, aby zwiększyć powierzchnię wymiany obu faz i lepiej absorbować np...

Absorpcja- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Dariusz Skrzypiński
 • Podstawy inżynierii chemicznej
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1302

Absorpcja Absorpcja jest procesem wymiany masy pomiędzy fazą ciekłą a fazą gazową. Celem procesu...

Opracowane zagadnienia z meteorologii

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Andrzej Żyromski
 • Meteorologia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1211

powietrza przez aparaty szparkowe. Transpiracja przebiega na ogół na podobnych zasadach jak parowanie...

Fotoperiodyzm

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1554

substancji z komórki do komórki oraz podstawą wielu zjawisk związanych z wymianą gazową między rośliną...

Mechaniczna uprawa gleby

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3808

Regulowanie wymianą gazową (poprzez otwieranie i zamykanie aparatów szparkowych Regulowanie procesami...