Analogia iuris - strona 16

Historia państwa i prawa - wykład 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1162

barbarorum. Personalność prawa i związana z nią professio iuris (oświadczenie pod jakim prawem ma być osoba...

Rzym prawo spadkowe

Pobrań: 147
Wyświetleń: 1736

tylko majątek (familiam habeto) i musieli prosić pretora o wprowadzenie ich w posiadanie majątku. (iuris civilis...

Encyklopedia prawa w pyt i odp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ambroży Mituś
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 805
Wyświetleń: 20965

) albo na podstawie ogólnych zasad lub wartości przypisywanych prawu obowiązującemu (analogia iuris); ustawodawca...

Glosatorzy XI w.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Plisecka
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 4011

objaśnienie terminów Zaznaczanie odniesień do innych tekstów/ kompilacji Uważają, że Corpus Iuris Civilis...

Prawo zwyczajowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1267

prawo - element subiektywny zwyczaju -tzw. opinio iuris sive necessitatis Art. 38 Statutu MTS...

Lex natura ecclesia - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

. Doprecyzowanie pojêæ 4.3.4.2. Przynale¿noœæ do Koœcio³a sui iuris 4.3.4.3. Kult Bo¿y, szczególnie ¿ycie...

Terminologia prawa rzeczowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 896

extra patrimonium (res humani iuris - res omnium communes i res publicae oraz res divini iuris - res...