Analiza wartości - strona 12

Zarządzanie procesowe opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 1260
Wyświetleń: 3521

itp.; do instrumentów należy metoda „0 defektów”, analiza wartości, techniki koordynacyjne itp...

Ogólne zasady i koncepcje projektowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie procesowe
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2310

ekonomiczno-organizacyjnej firmy analiza wartości wyrobów analiza wartości organizacyjnej normy zarządzania...

Metodyki zarządzanie projektami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1722

: ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ -PLANOWANIE -Definiowanie typu i formatu informacji -Analiza wartości informacji...

Zdarzenia po dniu bilansowym

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Silska-Gembka
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 868

analizy wartości netto i porównaniu jej z ceną rynkową środka trwałego okazało się, że cena rynkowa...

Analiza strategiczna firmy - startegia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

kondycji finansowej firmy, analizy rynku, analizy wartości wyrobów, metody zarządzania przez jakość. Metody...

Ontologiczna koncepcja prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1435

społeczne 3. Dopuszczalność racjonalnej analizy wartości i polityki prawa mimo niemożności ostatecznego...