Aluzja - strona 27

Pytania i odpowiedzi 2013

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jacek Żurek
 • Aktualność Dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1799

pobożności b. część inteligencji i duchowieństwa raziła „religijna niewola” c. komuniści widzieli aluzję...

Renesans cz 1

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia sztuki
Pobrań: 763
Wyświetleń: 1848

, a w prawej dłoni trzyma dwie monety - jest to aluzja do jego wspaniałomyślności. Zbroja w stylu antycznym...

Adam Mickiewicz "O poezji romantycznej"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1120

. Tak jak w prawdziwym profetycznym widzeniu, tak i tu pełno jest symboli i niejasnych do końca aluzji. I tak np...

Biuro do spraw Narkomanii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

i aluzji czytelny dla wtajemniczonych. Kiedyś narkomania była "chorobą duszy", dotykała ludzi zagubionych...

Propaganda

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia prasy polskiej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 819

i małe dzieci lub posługujące się aluzjami seksualnymi okazują się na ogół skuteczniejsze od reklam...

Styl retoryczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3213

na przykład pytania retoryczne, paradoksy, aluzje, analogie, trafne porównania i niebanalne metafory...

Baschwitz - streszczony tekst

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 70
Wyświetleń: 903

uciekać — wszystko to wiemy dość dokładnie z różnych napomknień i aluzji zawartych w pismach samego...