Aktywność biologiczna - strona 2

Formy i typy próchnicy w glebie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • mgr Bernard Gross
 • Substancje próchnicze gleby
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1596

lasów iglastych i na wrzosowiskach. Powstaje ona w warunkach niskiej aktywności biologicznej środowiska...

Próchnica gleby-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

i na wrzosowiskach. Powstaje ona w warunkach niskiej aktywności biologicznej środowiska, w których humifikacja...

Metody unieszkodliwiania odpadów.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1568

(nieaktywnych bądź o małej aktywności biologicznej i chemicznej), 2. klasa II - składowiska odpadów komunalnych...

Witaminy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jerzy Szczapa
 • Analiza żywności
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1540

) przy długości fali 620 nm Metoda ta oznacza zarówno izomery trans, jak i cis, których aktywność biologiczna...

Egzotoksyny i endotoksyny - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 959
Wyświetleń: 9821

rodzaju komórek - szeroki zakres aktywności biologicznej zależny od własności i typu komórki docelowej np...

Mikrobiologia- wykład 7

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Danuta Czajkowska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 840

powiązana z liczebnością i różnorodnością form grzybów saprofitycznych oraz ich aktywnością biologiczną. 3...