Akt oskarżenia - strona 31

Charakterystyka fotografów

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Paweł Płaneta
 • Działania i struktury wizualne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1603

, ale akt oskarżenia przeciw wojnie Pracował dla Life Baltermants Współczucie dla ofiar wojny Cartier...

Państwo niewolnicze.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Z. Filipiak
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1666

i jej przewodniczenie > wnosili akt oskarżenia > rewidowali stan ustawodawstwa > wnioski o uzupełnienie materiału...

Rodzaje przepisów prawnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 861

oskarżenia, ujawnienie złamania prawa) Normy-reguły - wyznaczają powinne zachowanie w taki sposób, że adresat...

Prawo do wolności słowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Sylwia Jarosz-Żukowska
 • Prawa człowieka i systemy ich ochrony
Pobrań: 427
Wyświetleń: 4221

i od jego inicjatywy będzie zależało wszczęcie postępowania, gdyż jedynie on może wnieść akt oskarżenia...

Organy ochorny prawnej

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Stanisław Zyskowski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 945

-akt oskarżenia nie wymagał uzasadnienia -można było prowadzić postępowanie pod nieobecność oskarżonego...

Prawo karne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo karne
Pobrań: 896
Wyświetleń: 1974

publicznego i następnie popiera to oskarżenie przed sądem.(uboczny); lub wniósł akt oskarżenia w sprawie...

Proces cywilny-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Adam Redzik
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 602

pytań stawianych sędziom, co do faktu przestępstwa i winy oskarżonego na podstawie aktu oskarżenia...

Tymczasowe aresztowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574

IV. konieczność wypowiadania się na temat jego utrzymywania a. po wniesieniu aktu oskarżenia ( Art...