Akt oskarżenia - strona 32

Pytanie z odp. 3

Pobrań: 0
Wyświetleń: 959

„własny" akt oskarżenia. Ilekroć ustawa nie stanowi inaczej, właściwym sądem do rozpoznania zażalenia...

O fazach in rem i in personam

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Magdalena Błaszczyk
  • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3276

i uniewinnienie oskarżonej od zarzutów aktu oskarżenia, bądź o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy...

System polityczny Rosji

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1428

wszystkich wymogów formalnych przy wnoszeniu aktu oskarżenia). Prawo odwołania z funkcji przysługuje zaś Radzie...

Początki i ksztatowanie się republiki

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Jan Zabłocki
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 987

trybunału składało się akt oskarżenia, po przesłuchaniu stron następował wyrok) 3.14 Armia w okresie...