Akt oskarżenia - strona 32

Pytanie z odp. 3

Pobrań: 0
Wyświetleń: 959

„własny" akt oskarżenia. Ilekroć ustawa nie stanowi inaczej, właściwym sądem do rozpoznania zażalenia...

O fazach in rem i in personam

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3283

i uniewinnienie oskarżonej od zarzutów aktu oskarżenia, bądź o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy...

Kontratypy wyłączające bezprawność

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 707

to spokojnie można składać do sądu prywatny akt oskarżenia, a jeżeli zdarzy się to w ów dzień to nie traktujemy...

System polityczny Rosji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1575

wszystkich wymogów formalnych przy wnoszeniu aktu oskarżenia). Prawo odwołania z funkcji przysługuje zaś Radzie...

Początki i ksztatowanie się republiki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1008

trybunału składało się akt oskarżenia, po przesłuchaniu stron następował wyrok) 3.14 Armia w okresie...