Adsorbent - strona 11

Podział żywności - klasyfikacje

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Technologia żywności
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1267

jest ciało stałe (adsorbent) - chromatografia podziałowa - fazą nieruchomą jest ciesz (naniesiona na nośnik...

Zagadnienia do egzaminu

  • Politechnika Gdańska
  • Chemia Fizyczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1246

z adsorbentem jest dużo mniejsze niż międzycząsteczkowe oddziaływanie cząsteczek adsorbatu, np. wywołane...

Chemia analityczna - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski
  • Chemia analityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 700

. dobranej pow. fazy stacjonarnej-adsorbent b)-PODZIAŁOWA- rozdział mieszanin jest oparty na różnicach w wart...

Chamia fizyczna materiały do egzaminu + egzamin

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • dr hab. Maria Zembala
  • Chemia Fizyczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2002

"Anizotropia – zależność od kierunku. Wykazywanie odmiennych właściwości (rozszerzalność termiczna, przewodnictwo elektryczne, współczynnik załamania światła, szybkość wzrostu i rozpuszczania kryształu) w zależności od kierunku. Ciała anizotropowe wykazują różne właściwości w zależności od k...