Administracja niezespolona akty prawa miejscowego - strona 28

Samorząd województwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 196
Wyświetleń: 763

… Zadania sejmiku (art. 18) Stanowienie aktów prawa miejscowego Statut województwa Zasad gospodarowania...

Postepowanie sądowo-administaracyjne

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
 • dr Gerard Kuźnik
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3017

jak i niezespolonej); akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż akty prawa miejscowego...

Prawo urzędowe - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Olaf Maron
 • Język prawniczy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1533

najwyższe miejsce w hierarchii źródeł prawa, wszystkie inne akty normatywne muszą być z nią zgodne, określa...

Dokumenty planistyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1778

jednym dokumentem planistycznym mającym tak wysoką rangę prawną, jak akt prawa miejscowego, Decyzja...

Pojęcie i geneza nauki administracji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Bonifacy Kalata
 • Nauka administracji
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2037

wiąże się z powstaniem nowoczesnego prawa. Powstała w dobie oświecenia (idea, że prawo są to normy...