Actio ex stipulatu

note /search

Prawo rzymskie - Actio ex stipulatu

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2877

ZOBOWIĄZANIA1) Zobowiązania jednostronne i 2stronnie zobowiązujące. - Jednostronnie zobowiązujące to takie gdzie jedna strona była tylko wierzycielem, a druga tylko dłużnikiem (pożyczka); istniała tu też prosta ochrona procesowa, gdyż było tylko jedno powództwo. - 2stronnie zobowiązujące to takie gd...

Pożyczka- opracowanie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1120

rei. Umówionych odsetek dochodzono za pomocą actio ex stipulatu. Przy pożyczce morskiej (pecunia...

Osoby w prawie rzymskim-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1190

Justynian- wszystkie nieruchomosci zwrot posagu dos recepticia na podstawie actio ex stipulatu (III pne...

Rzeczy - prawo rzymskie

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1239

, do innych służyło actio ex stipulatu. Były to powództwa „ścisłego prawa”. Fructus - pożytki, wynikają z posiadania...

Kontrakty realne, pożyczka

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1421

(poza pieniędzmi) - actio ex stipulatu - powództwo ze stypulacji, tu o umówione odsetki - funkcje - najważniejszy...

Rzym rodzina

Pobrań: 28
Wyświetleń: 1505

). Na tej podstawie pretor udzielał skargi - actio ex stipulatu.. już od II w. p.n.e. pretor udzielał skargi - actio...