Absurd - strona 13

Zbieg przestępstw

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1197

zabójstwa, potem przerwa i nowy czyn - dokonanie zabójstwa. Absurdem było by skazywanie za dwa przestępstwa...

Sokratycy mniejsi - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770

adwersarza i sprowadzania ich do absurdu (metoda ta pochodziła od Zenona z Elei). Bardzo prawdopodobne...

Ojcowie aleksandryjscy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

materia zdolność do przyjmowania form i kształtów, skoro nie od Boga ani od nicości? Absurdem byłoby...

Mistrzowie prozatorskiej awangardy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

za prekursorskie względem teatru absurdu i wystawianych na całym świecie. Z czasem przystąpił do wykładania swych...

Formy legitymizacji władzy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1113

, dochodzą niekiedy do granic absurdu. Ujawnione akta służb specjalnych NRD pokazują, że uwikłana...

Polska myśl (1864-1939)

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

ale też narodową i kulturalną” idea narodowa wyzuta z pierwiastków państwowych jest absurdem eksponował rolę „więzi...

Cenzura w królestwie polskim

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Aleksandra Różycki
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1148

składała się z 230 paragrafów. Była obszerna i posunięta do granic absurdu - wg niej cenzorzy musieli...

Tp

Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

, jeśli tego nie ma, zostaną odrzucone (częste w naukach społecznych, rzadsze w naukach przyrodniczych) - absurdem...

Tp

Pobrań: 0
Wyświetleń: 889

tego stanowiska jest kilka orientacji, czy szkół: - socjologia absurdu: popularność zyskała w USA w latach 70tych...