Żyzność gleby

note /search

Gleba

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Gleboznawstwo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1918

, ilością próchnicy, wielkością cząstek mineralnych i strukturą. Żyzność gleby (naturalne właściwości gleby...

Rolnicza przydatność gleb

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Gleboznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1092

oddziaływujących czynników. Gleba Klimat Człowiek Roślinność Na żyzność gleby w najszerszym pojęciu składają...

Podstawy glegoznawstwa

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2247

w glebie, znaczenie próchnicy dla żyzności gleb, właściwości fizyczne gleby, uziarnienie – kategorie...

Mikrobiologia- wykład 7

  • Politechnika Warszawska
  • Mikrobiologia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1309

w środowisku. Powstałe proste związki są udostępniane następnym pokoleniom roślin. Żyzność gleby jest ściśle...

Gleby - omówienie

  • Ekologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 931

żyzności gleby, właściwości klimatu i działalności człowieka. Jest to kategoria o charakterze ekonomicznym...